Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Andelsboligforeninger skal fremover valuarvurderes

Når den offentlige vurdering bliver afskaffet i 2009 bliver valuarvurderingen sandsynligvis løsningen for mere end hver anden andelsboligforening.

Når den offentlige vurdering bliver afskaffet i 2009 bliver valuarvurderingen sandsynligvis løsningen for mere end hver anden andelsboligforening. Men i modsætning til ABF, mener Andelsportal.dk ikke, at den ændring burde skabe panik hos foreningerne. Faktisk burde det præcist modsatte være tilfældet. De sidste offentlige vurderinger har nemlig om noget skabt uro, da de i rigtig mange tilfælde var alt for høje og langt over den reelle handelspris. En valuarvurdering vil derimod være i overensstemmelse med den reelle pris, da den bl.a. bliver udarbejdet på baggrund af de øjeblikkelige priser på tilsvarende udlejningsejendomme, og på en grundig undersøgelse af ejendommens aktuelle vedligeholdelsesstand. Selvom foreningen skal betale for den årlige valuarvurdering, så bliver andelskronen mere nøjagtig værdisat i forhold til markedsprisen.

Vurderingschef: 2008 vurderingen bliver den sidste

Andelsportal.dk har talt med vurderingschef Henrik Pontoppidan fra SKAT og han havde endnu ikke fået klarhed over hvad konsekvenserne af afskaffelsen af den offentlige vurdering vil blive. Han er dog overbevist om at den offentlige vurdering for 2008, som de arbejder på lige nu, bliver den sidste. Hvordan foreningerne skal forholde sig derefter, har han ikke noget umiddelbart svar på, men det er sandsynligt, at valuarvurderingen bliver afløseren for den offentlige vurdering.

Andelsportal.dk har ligeledes talt med Skatteminister Kristian Jensens pressechef Peter Høyer og han kunne også konfirmere, at de offentlige vurderinger forsvinder, men hvordan lovforslaget i detaljer udmønter sig, er endnu ikke på plads. Ifølge Peter Høyer kan valuarvurderingerne sagtens blive løsningen på de snart manglende offentlige vurderinger. Det hænger naturligvis sammen med, at valuarerne har markedskendskabet og dermed forudsætningerne for at vurdere foreningernes ejendom, så præcist som muligt.

Sikkert flertal for afskaffelsen

Peter Høyer regner i øvrigt med, at ministeriet har et lovforslag på plads i Folketingets efterårssamling og der ikke burde være nogen problemer med at skaffe et flertal. For både De Radikale og Socialdemokratiet har i foråret været ude med et forslag om afskaffelsen af den offentlige ejendomsvurdering.

To ud tre foreninger benytter den offentlige vurdering

I en undersøgelse foretaget blandt Andelsportal.dks brugere benytter næsten 2/3 (60 %) af alle andelsforeninger den offentlige vurdering, når de skal prisfastsætte andelskronen. Undersøgelsen viser, at 32 % benytter den såkaldte valuarvurdering, hvor en autoriseret ejendomsmægler/valuar vurderer foreningens ejendom ud fra en reel markedspris. De sidste 8 % benytter den oprindelige anskaffelsespris, som basis for udregningen af andelskroneværdien. Den sidste gruppe må siges at være en uddøende én af slagsen, især fordi deres medlemmer presser på for at få del i de mange skattefri friværdigevinster, som ligger foran deres fødder.

Få tre tilbud på din valuarvurdering hér