Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Andelsboligerne falder 10 procent – hvad er konsekvensen?

Andelshaverne bør slå koldt vand i blodet, selvom deres lejlighed er faldet i værdi.

Andelsboligerne bliver i store dele af landet ramt af et markant prisfald på op til 10 procent, og foreningernes værdi vil dermed blive sat betragteligt ned i forhold til den seneste vurdering fra 2008. Dette er tendensen for både store byer som Århus og Ålborg og for en række mindre kommuner Alligevel bør andelshaverne i disse områder slå koldt vand i blodet.

– For langt de fleste er det uden betydning, da der reelt er tale om papirpenge medmindre man skal sælge eller belåne sin andelsbolig. Selvfølgelig vil de som har købt i 2010 miste en del, men det er kun et fåtal, siger Carsten Volden, direktør i Colliers.

Interesseorganisationen for andelsboligforeninger, ABF, er enig i, at det er et fåtal af andelsboligforeninger, som vil blive hårdt ramt, da langt de fleste har en god og sund økonomi.

Ret beset, så rammer de nye offentlige ejendomsvurderinger altså kun de foreninger, der har optaget for store lån i ejendommen, samt de andelshavere, som står overfor et forestående salg.

Valuarvurderinger kan hindre nedskrivning. En afledt konsekvens kan imidlertid blive, at mange foreninger i de hårdest ramte områder vil få foretaget en valuarvurdering, da disse vurderinger ofte ligger højere end de offentlige, hvilket blandt andet skyldes, at den enkelte andelsboligforening bliver gennemgået og vurderet selvstændigt. Det skal ses i modsætning til det offentlige, der foretager en vurdering på baggrund af de oplysninger, de har om salg af private udlejningsejendomme.

Valuaren vil via en besigtigelse opdage forbedringer, som for eksempel en renoveret gårdhave, nye døre, nye altaner, der alle er ting, som vil påvirke den samlede vurdering i en positiv retning.

– Vi kigger på denne aktuelle situation på markedet og bruger ikke to år gamle tal, som det er tilfældet ved den offentlige vurdering, siger valuar Jacob Lund Hansen, Nybolig Erhverv, og bakkes op af Direktør for Andelsboligmæglerne, Jan Nyby:

– Med en valuarvurdering kan man se andelsboligens reelle værdi. En fysisk besigtigelse kan give en anden vurdering, og samtidig følger valuarernes vurderinger markedet som det ser ud nu.

Selv de andelsboligforeninger, der ligger i København, Frederiksberg og Odense, og dermed ikke bliver ramt af SKATs ejendomsvurderingerne for andelsboliger, opfordres af direktør for Andelsportal.dk, Martin Borgstrøm, til at få en valuarvurdering, selv om det vil betyde, at andelsværdierne må sænkes.

– Foreninger med ondt i økonomien kan med loven i hånden fortsætte med at udbyde deres andele til for høje priser. Det er ikke fair at lokke nye andelshavere ind, som reelt straks bliver teknisk insolvente, med mindre priserne stiger kraftigt igen, siger han.
De offentlige vurderinger har sin berettigelse, hvis de offentlige vurderinger for andelsboliger ikke giver et retvisende billede af andelsboligens reelle værdi, så kan det undre, at ordningen stadig findes. Den har da også tidligere været oppe til diskussion, men ifølge Direktør Carsten Volden fra Colliers, så er den et vigtigt alternativ til en valuar, da den ikke koster andelsforeningen noget.

– Den offentlige ejendomsvurdering er ikke altid til at gennemskue og jeg forstår ikke altid de tal, som man er kommet frem til. Men den har sin berettigelse for det er en gratis service. For en lille andelsboligforening vil udgiften til en valuar udgøre et betragteligt beløb.