Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Andelsboligejere risikerer stavnsbinding

Forbrugerrådet advarer: Hvis andelsboligforeningen har valgt at sætte prisen på boligerne tæt på den offentlige vurdering, risikerer nye ejere stavnsbinding eller store tab, hvis markedet vender.

For ganske få år siden kostede andelsboliger relativt lidt. De fleste havde råd til at købe en andelsbolig, og boligerne var så attraktive, at de typisk blev i familieeje eller blev fordelt via intern venteliste. Der var ikke noget almindeligt åbent marked. Samtidig steg andelsboliger generelt ikke i pris, det var ikke nogen god investering, men en billig og sikker boligform.

I dag er dette billede helt ændret af dels stigningerne i de offentlige vurderinger i 2004 og 2006, og dels med muligheden for at optage individuelle banklån med pant i andelen fra 2005.

En andelsbolig, som tidligere kostede 20-40.000 kr. koster i dag én million kroner eller mere. Derfor må dagens købere tænke sig meget grundigere om, inden de skriver under på andelsbeviset: Er det overhovedet et godt køb? Hvordan finansierer man én million kroner? Og hvilke risici er der med i et sådant køb?

Det er ikke helt nemt at vurdere, om en andelsbolig er et godt køb eller ej. Den samlede boligudgift består både af den månedlige boligafgift til foreningen og finansieringen af selve købsprisen. Dermed bliver det sværere at sammenligne prisen med en tilsvarende ejerlejlighed.

Når SKAT ved sidste offentlige vurdering takserede andelsboliger til 16 tusinde kroner pr. kvadratmeter, er det lavere end boligprisen på ejerboligmarkedet. Derfor er andelsboligerne stadig attraktive, men hvis priserne falder, kan denne situation ændre sig radikalt.

“Udover at se på om andelsboligen er et godt køb i dag, så skal køber være opmærksom på, at andelsboliger også vil svinge i værdi ligesom ejerboligmarkedet. Det kan ske direkte, når SKAT vurderer andelsboligmarkedet (næste gang i 2008), eller hvis ejerboligmarkedet falder yderligere i værdi, hvorefter andelsboliger ikke længere kan sælges til fuld pris. Der er allerede i dag eksempler på andelsboliger, som sælges med betydelige nedslag i pris”, siger Carsten Holdum, økonom i Forbrugerrådet.

Samlet set skifter andelsboligmarkedet karakter i disse år fra et lukket til et åbent marked. Selv om det er fortsat et attraktivt boligmarked med en forholdsvis lav kvadratmeter-pris og med lave omkostninger til at flytte ind og ud, skal køber dog være forberedt på, at andelsboligen fremover kan falde i pris.

“Vores råd til andelsboligforeningerne er at tænke langsigtet og sætte andelsprisen på f.eks. 80 % af den offentlige vurdering. Så har foreningen en “buffer”, der kan sikre andelshaverne mod tab, hvis priserne falder,” afslutter Carsten Holdum.

Kilde: Forbrugerrådet