Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Altantilladelser forhales unødigt i Københavns Kommune

Andelsportal.dk er blevet kontaktet af en række boligforeninger, som har påpeget et absurd problem på Københavns Rådhus.

Ingeniørafdelingen som har ansvaret for de statiske beregninger, der dækker altanernes bæreevne, forhaler ofte de endelige tilladelser. Andelsportal.dk er i besiddelse af sager, hvor behandlingstiden for de statiske beregninger har taget op til 14 måneder. Det groteske i situationen er, at kommunen ifl g. byggeloven ikke har pligt til at sidde og regne alle de statiske beregninger igennem.

Hurtigere behandling på Frederiksberg

Hvis man tager over på den anden side af kommunegrænsen til Frederiksberg er sagen en helt anden. Hér forlanger kommunen, at et altanprojekt bliver gennemregnet af en autoriseret statiker og når dén rapport foreligger, bliver sagen godkendt. Helt i overensstemmelse med loven. Den enkelte kommune har nemlig ikke et byggeteknisk ansvar for selve opførelsen af altaner og kan derfor ikke blive gjort ansvarlig. Hele ansvaret ligger hos dét rådgivende ingeniørfi rma, hvor statikeren er ansat. Med andre ord er Københavns Kommune unødig grundig, hvilket bevirker, at foreningerne må acceptere en sagsbehandling på op til 14 mdr. som på Frederiksberg typisk ligger på 2 til 5 uger.

Borgmesteren vil ikke udtale sig

Andelsportal.dk har forelagt problemet til Københavns Rådhus og den ansvarlige for ingeniørafdelingen har lovet, at det vil blive taget op ved førstkommende møde, hvor arbejdsgange skal gennemgås. Vi har forsøgt at få et svar fra Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, men hans pressechef mener ikke, at borgmesteren vil udtale sig i den specifikke sag. Andelsportal. dk mener nu ikke at der er tale om én specifik sag, men en arbejdsgang, som er alt for bureaukratisk.
Ophavsretten tilhører Andelsportal.dk. Informationerne må alene anvendes til egen, ikke-kommerciel brug.