Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Alger er skadelige for foreningens tag

De fleste tage bliver i løbet af nogle år angrebet af alger, som i yderste konsekvens kan tilføje tag og tagkonstruktion uoprettelig skade. Det er derfor vigtigt at sørge for at jeres tag bliver behandlet mod alger inden skaden sker. Andelsportal.dk har indgået et samarbejde med Alge Dræberen, som er specialister på området og effektivt kan fjerne algevækst på foreningens tag.

Tagskader

Alger nedbryder jeres tag lige så langsomt – alger lever nemlig af de enzymer og kemikalier, som er i enhver tagbelægning. Udover at nedbryde taget, rodfæster algen sig i revner og sprækker i taget og derved dannes små utætheder, som kan medføre frostsprængninger.

Behandling

Alge Dræberen sprøjter en speciel væske på taget, som slår alle algerne ihjel. Algerne går simpelthen i opløsning og efter nogle kraftige regnbyger er taget vasket helt rent. Når algerne først er væk, er basis for nye algedannelser mindsket, da de nye algesporer, som lander på taget, vil få sværere ved at sætte sig. Algesporerne bliver meget lettere skyllet væk ved næste regnbyge.

Opfølgning

2 år efter behandlingen sender Alge Dræberen et brev til din forening og tilbyder jer forskellige løsninger, så I kan bevare et pænt rent tag.

Holdbarhed

Et vigtigt spørgsmål er naturligvis: Hvor længe virker en behandling af taget? Svaret herpå er, at alting, uanset hvor grundig man end har været, naturligvis bliver snavset igen efter rengøring. Og alger vender selvfølgelig også tilbage på et tidspunkt. Holdbarheden af behandlingen er derfor afhængig af, hvor udsat taget er for algesporer, samt vejr og vind

Landsdækkende

Alge Dræberen har afdelinger over hele landet og bestræber sig på at levere et seriøst stykke fagligt arbejde kombineret med god kundeservice. Deres mål er med andre ord, at yde den bedst mulige faglige og praktiske rådgivning om behandling, så du og din forening får nøjagtig den løsning, som I har behov for – hverken mere eller mindre.

Hvis I vil vide mere om, hvad Alge Dræberen kan gøre for jeres tag, kan de træffes på tlf. 70 20 18 44. I er også velkommen til at se mere på www.algedraeberen.dk.