Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

75 nye altaner uden stigning i boligafgiften

Efterspørgslen på altaner i andelsboligforeninger har i de seneste år været støt stigende. Ifølge en opgørelse foretaget i efteråret 2013 bliver der i øjeblikket sat omkring 4000 nye altaner op hvert år på boligejendomme i Danmark. Andelsboligforeningen Schneeklothsgården er en af dem. De har netop afsluttet et større altanprojekt og kan nu tage deres 75 nye altaner i brug. Læs her om deres erfaringer og få gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at opsætte altaner i andelsforeningen.

Hos andelsboligforeningen Schneeklothsgården, som er beliggende på Frederiksberg er man her i begyndelsen af 2014 netop blevet færdig med at opsætte altaner på samtlige af foreningens 75 andele. Schneeklothsgården begyndte opsætningen af altanerne sommeren 2013, men selve beslutningen om hvorvidt andelsforeningen skulle investere i altaner har været længere tid undervejs.

At få altaner er en stor beslutning og derfor var det også en rimelig lang proces før vi fik endeligt vedtaget, at vi skulle påbegynde projektet fortæller Niels Jørgen Schelde, som er formand i AB Schneeklothsgården.

Forventningsafstem internt i foreningen

Som forening kan man løbe ind i flere udfordringer, hvis man ønsker at sætte altaner op. Nogle beboere ønsker måske ikke altaner, fordi de ikke har penge til altanerne, mens andre kan være bange for at altanerne medfører et reduceret lysindfald i deres lejlighed.

Overvejer man at etablere altaner i andelsforeningen bør man derfor undersøge stemning og holdning blandt foreningens beboere så tidligt i processen som muligt. Ønsker man at implementere altaner på foreningens bygning, kan man med fordel invitere et altanfirma ud på en generalforsamling, som kan hjælpe med at svare på spørgsmål omkring priser, altanernes udformning og montering.

Hos AB Schneeklothsgården var der i forbindelse med altanprojektet modvilje fra et mindretal af beboerne. Da Schneeklothsgården havde vedtaget at få opsat altaner på samtlige andele fik de beboere, som var imod altanerne også monteret altaner. Niels Jørgen Schelde håber og tror på at minoritetsgruppen i andelsboligforeningen vil skifte holdning til deres altaner, når det bliver varmere og beboerne for alvor kan gøre brug af deres nye altaner:

Lejlighederne bliver mere attraktive og så bliver det jo dejligt for beboerne at man kan nyde en kop kaffe i solen ude på altanen. Et par måneders irritation kan sagtens veje op for 20-30 års nydelse tilføjer formanden om beboernes indledende bekymringer.

Byggetilladelse

Når et flertal har besluttet at I vil opsætte altaner og jeres forening har fået en principgodkendelse af kommunen kan I afholde en endelig generalforsamling, hvor I vedtager, hvordan I vil finansiere altanerne og om I ønsker at tilknytte en arkitekt eller et altanfirma.

Det er en god idé at inddrage arkitekt, bygherrerådgiver eller altanfirma på et tidligt tidspunkt i forløbet, da de kan bidrage med rådgivning indenfor de fleste aspekter af altanprojektet og ligeledes er ansvarlige for at indhente den endelige byggetilladelse hos kommunen.

Da AB Schneeklothsparken fik opsat altaner fik de stor hjælp fra deres arkitektfirma til fleres aspekter af projektet. Implementeringen af altanerne har været et meget omfattende projekt. Og projektet blev meget lettere i kraft af den dygtige tekniske rådgiver vi havde inde over. De stod for hele processen omkring ansøgning til byggetilladelse og kontakten til entreprenøren, som opsatte altanerne. De gjorde et meget grundigt stykke arbejde, som vi er yderst tilfredse med fortæller Niels Jørgen Schelde om andelsforeningens samarbejde med Pålsson Arkitekter.

Finansiering af nye altaner

Formanden fortæller at AB Schneklothsgårdens altanprojekt blev en succes på grund af den dygtige tekniske rådgiver, men også fordi at foreningen fandt en finansieringsform, som ikke ville koste andelshaverne huslejestigninger:

“Det var ikke kun den tekniske rådgivning, der gjorde Schneeklothsgårdens altanprojektet til en succes. Også foreningens finansieringsform, hvor samtlige andelshavere undgik huslejestigninger blev en succes.”

Vi omlagde vores eksisterende lån og optog et nyt til altanerne og de låneaftaler vi endte op med medførte at vores forening fik så sund en finansiering, at vi kunne undgå huslejestigninger samtidig med at vi afdrog på lånene fortæller Niels Jørgen Schelde.

Lasse Andersen, som er boligforeningsrådgiver i Nordea, forklarer hvordan en låneomlægning som Schneklothsgårdens, kan nedbringe udgifter:

“Andelsboligforeninger der skal optage tillægslån i deres realkreditinstitut, til f.eks. opsætning af altaner eller finansiering af andre vedligeholdelsesopgaver, bør i den forbindelse altid udnytte lejligheden til samtidig at få kigget sine eksisterende realkreditlån efter i sømmene. I nogle tilfælde kan en låneomlægning af de eksisterende realkreditlån, nemlig give foreningen en ydelsesbesparelse, som kan bidrage til at betale den nye låneydelse på det nye tillægslån.”

AB Schneklothsgårdens altanprojekt har sammenlagt kostet foreningen 10 millioner, hvor hver altan har kostet ca. 100.000 kroner.

Ønsker I tilbud på opsætning af altaner, så indhent 3 gratis tilbud på altaner vi andelsportal.dk’s opgaveservice.