tagrenoveringTagudskiftning

Tagrenovering i andelsboligforeningen: Få ekspertens råd

Overvejer I at udskifte taget i andelsboligforeningen? Eller skal det nuværende renoveres? Så læs med her. Med hjælp fra vores erfarne branchepartner giver vi gode råd til tagopgaven i andelsboligforeningen og ser på, hvad I skal være opmærksomme på inden, under og efter tagprojektet.


Indholdet i denne guide er sponsoreret.

En tagrenovering er et større projekt at få gennemført i andelsboligforeningen. Behovet for et nyt tag kan komme pludseligt eller være planlagt længe. I begge scenarier er der en række gode råd og indsigter, som jeres andelsboligforening kan drage nytte af. Med hjælp fra Tømrermester RFA ApS, som er branchepartner hos Andelsportal.dk i tagrenovering, dykker vi i denne guide ned i tagopgaven fra A-Å.

Hvornår skal taget udskiftes?

Det kan være svært at svare på, hvor lang levetid et tag har. Det varierer fra materiale til materiale, og om taget er stejlt eller fladt. Et typisk betontag vil holde omkring 50 år, mens et tegltag kan holde helt op til 60-100 år. Det kræver dog også løbende vedligehold og tagtjek af en fagmand.

“Det er vigtigt, at andelsboligforeningen er opmærksom på levetiden på taget. Tænk ind i vedligeholdelsesplanen, hvornår det er tid til et udskift eller en tagrenovering. Når det først regner ind, så skal der handles hurtigt. Planlæg derfor tagopgaven og få en fagmand på besøg til at vurdere tagets nuværende stand,” siger Rasmus Andersen, indehaver af Tømrermester RFA ApS. Og de gode råd er mange. Firmaet er nemlig specialister i tagopgaver i boligforeninger og branchepartner i samme kategori hos Andelsportal.dk.

Hvilken type flertal skal vedtage tagrenoveringen?

Er tagrenoveringen ikke stemt igennem på generalforsamlingen, skal der indkaldes til en ekstraordninær generalforsamling for at stemme om den eventuelle tagrenovering. Er den pludselige skade af omkostningsfuld karakter, eksempelvis et utæt tag, så må bestyrelsen kun igangsætte begrænsende foranstaltninger for at sikre, at der ikke sker mere skade. Bestyrelsen skal nemlig indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at kunne igangsætte et omkostningsfuldt projekt i foreningen, som et nyt tag er, men de må gerne få lappet taget.

Vedtægterne bestemmer, hvilket flertal der kræves, men det vil typisk være et kvalificeret flertal, hvor man ofte anvender fordelingen 2/3 eller 4/5.

Hvad omfatter tagrenoveringen?

Med en tagrenovering kan andelsboligforeningen udsætte det dyre tagskift i mange år. Taget er ejendommens skjold mod storm og nedbør, hvorfor det er en vigtig vedligeholdelsespost at prioritere i andelsboligforeningen. Med nogle tagtyper, hvor taghældningen er lav, kan foreningen få lagt ny belægning ovenpå den nuværende. Ulempen ved dette er dog, at det æstetisk kan ændre udseendet på ejendommen, ligesom at I ikke får efterisoleret korrekt. Det er også en problematisk løsning, hvis det nuværende tag indeholder asbest.

Det er vores job at snakke grundigt med foreningerne om, hvad der er godt og skidt ved de forskellige løsninger. Her ser vi både på, hvordan taget ser ud i dag, og vejleder dem til, hvad der giver bedst mening. Man skal derfor endelig række ud som bestyrrelse eller tagudvalg, hvis taget skal efterses.Rasmus Andersen, Tømrermester RFA ApS
En tagrenovering kan omfatte:
  • Opspænding af alle tagplader
  • Udskiftning af beskadigede tegl eller tagplader
  • Udskiftning af beskadigede dele af undertaget
  • Efterisolering af tag og overetage
  • Udskiftning af belægningen på hele eller dele af taget
  • En tagrensning, maling og imprægnering

Hvilken tagtype skal foreningen vælge?

Andelsboligforeningen kan vælge mange forskellige typer af tag, alt efter ejendommens størrelse og den nuværende taghældning. Vi gennemgår et udpluk af de forskellige tagtyper nedenfor.

Først påpeger Rasmus Andersen dog, at andelsboligforeninger i byen godt kan risikere, at der er krav til, at man bibeholder samme tagtype, som man har i dag. Tjek derfor de kommunale retningslinjer, hvis andelsboligforeningen er i tvivl.

Tegltag

Teglsten kommer i mange farver og begrænses ikke længere til de velkendte røde teglsten. Gule, sorte og glaserede teglsten er nemlig et udvalg af dem, foreningen kan vælge. Teglsten er lavet af ler og er en populær tagtype, da holdbarheden er lang. Som tommelfingerregel er et undertag altid en god idé i forhold til isolering og tæthed. Da teglsten vejer en del, er det vigtigt at bruge en professionel fagmand til at lægge taget, da konstruktionen skal kunne bære korrekt. Tegltaget har en lang levetid på 60-100 år og kræver en taghældning på omkring 20-25 grader.

Betontag

Betontagsten kan findes i de samme former og farver som teglsten. Betontagsten kaldes også for cementtagsten, da de fremstilles af sand, vand og cement, der bliver til beton. Ofte sker der en understrygning i forbindelse med betontagsten for at undgå, at sne og regn trænger ind i konstruktionen. Med en understrygning smøres mørtel på undersiden af samlingerne af betontagstenen. Levetiden på denne tagtype er omkring 50 år og kræver en minimum taghældning på 20 grader.

Eternittag

Fibercement eller eternitplader er en tagtype, der primært består af cement, som ved blanding med fibre opnår en høj styrke. Eternittage fra før 1884-88 kan indeholde asbest, som ikke længere er lovligt i nye tage grundet dets sundhedskadelige karakter. Eternittage kræver stort set ingen vedligeholdelse og holder 20-30 år. Taget kræver en minimum taghældning på 20 grader.

Naturskifertag

Teknisk er naturskifer en stenart dannet af leraflejringer. Naturskifer kommer i flere former og varianter. Taget har en lang holdbarhed med 80+ år og kræver en minimum taghældning på 25 grader.

Tagpaptag

Et tagpaptag kan lægges ved lav taghældning og har en holdbarhed på 20-40 år. Det kræver desuden en stor flamme at brænde tagpap på taget, hvorfor processen kan være farlig, medmindre man er trænet i den.

Solcelletage

Solceller behøver ikke være noget, man monterer på en tagoverflade i andelsboligforeningen. Flere foreninger efterspørger nemlig en tagløsning, hvor solceller er integreret i selve tagstenene. Med et integreret solcelletag får du altså et nyt tag, hvor solcellerne er indbygget.

Grønne tage

Et grønt sedumtag er en tagløsning, der, baseret på et græstag, er lavet til at optage en stor del af den nedbør, som falder på taget. Man ser ofte sedumtaget på skuret i gården, cykelparkeringen eller skraldeskuret i andelsboligforeningen.

Kombiner tagopgaven med andre projekter

Skal andelsboligforeningen i gang med at renovere taget, kan det med fordel kombineres med andre renoveringsprojekter. Det kan være alt fra at isolere ejendommen yderligere og få nye vinduer, til at lave det gamle tørreloft om til nye andelslejligheder eller etablere kviste. Ved at kombinere projekterne sparer andelsboligforeningen også penge på stilladsomkostninger.

Der er også energivenlige fordele ved at renovere taget, fortæller Rasmus Andersen fra Tømrermester RFA ApS:

“Andelsboligforeningen kan også opnå energibesparelser ved at tagrenovere, hvis man vælger at efterisolere taget samtidig. På den måde undgår foreningen at fyre for gråspurvene og mindsker varmeregningen.”

Den gode renoveringsproces

Som med andre renoveringsprojekter i andelsboligforeningen er det vigtigt, at man sikrer en god proces og inddrager beboerne. Når Rasmus Andersen er ude på tagopgaver i foreningerne oplever han ofte, at man har nedsat et tagudvalg, eller at udvalgte bestyrelsesmedlemmer påtager sig opgaven.

En andelsboligforening, der har sat sig ind i deres behov og kan være skarpe på, hvad de vil have og ikke vil have, er altid nemmere at vejlede. Det handler om at afstemme behovet i foreningen og tale højt om, hvilken tagtype man ønsker. Naturligvis gerne med os som sparringspartnere undervejs og beboerne kan se forskellige materialeeksempler, få informationer om tidsperspektiv og stille spørgsmål til os fagmænd, så der er bedre ro i maven hos de fleste.Rasmus Andersen, Tømrermester RFA ApS
Skal jeres forening have udført tagarbejde?

Hvis I vil vide mere om tagopgaven i jeres forening, så kontakt Tømrermester RFA ApStlf. +45 20 96 03 07 eller send en mail på toemrer.rfa@gmail.com. Her sidder indehaver Rasmus Andersen klar med rådgivning, vejledning eller bare en god snak om, hvordan de kan hjælpe jeres forening.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Relaterede guides
Skriv en kommentar