Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Vedligeholdelse af vinduer

I forbindelse med muligt salg af en ejerlejlighed tolker ejerforeningen og jeg ikke vedtægterne angående vinduer ens. Ejerforeningen følger normalvedtægterne for ejerforeninger. Ejerforeningen mener, at vedligehold af døre, vinduer mv. mod fællesarealer, altså døre og vinduer i opgange, kælder, gæsteværelse og gangarealer er ejerforeningens ansvar, mens vinduer i ejerlejlighederne tilhører de enkelte ejere af lejlighederne.
Vi mener, at alle udvendige vinduer – og altså ikke en rude i en dør inden i lejligheden, er foreningens ansvar, mens ejeren står for fx maling af vinduer indvendig. Hvem har ret? Hvis ejerforeningen bærer ansvaret, hvordan står man så, hvis man i forbindelse med en renovering ønsker at skifte vinduer?

Vores svar fra

Normalvedtægten fra 2004 gælder, såfremt ikke andet er vedtaget og tinglyst.

Heraf fremgår, at ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer.

Det fremgår, at den enkelte ejers indvendige vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse og fornyelse af bl.a. forsatsvinduer og indvendige døre.

Indvendig maling af vinduet må efter en fortolkning være den enkelte ejers pligt/ansvar.

Hvis den enkelte ejer ikke er tilfreds med ejerforeningens beslutninger, kan han selv udføre de arbejder, som han ønsker. Men han må ikke ændre, reparere eller male ejendommens ydre, ydersiden af vinduerne eller døre mod fællesarealer uden bestyrelsens samtykke.

Normalvedtægten giver anledning til langt færre tvivlsspørgsmål, end den gamle normalvedtægt gjorde. Sådanne tvivlsspørgsmål kan af bestyrelsen løses i en husorden eller i en vedtagelse på en generalforsamling eller et bestyrelsesmøde. Det står den enkelte medlem frit for at indbringe spørgsmålet for generalforsamlingen efter de regler, der fremgår om indkomne forslag i vedtægterne.

Advokat Per Nielsen (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.