Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Valuarvurdering og udregning af husleje?

Hej

Når en valuar skal lave en valuarvurdering skal han/hun fastsætte huslejen i skyggebudgettet som om ejendommen var en udlejningsejendom.
Skal valuaren tage højde for om ejendommen er i en reguleret kommune eller ej?
Er det så reglerne i Boligerguleringsloven, som skal anvendes?

— Adela

Vores svar fra

Hej Adela,

Ifølge Andelsboliglovens § 5, stk. 2, litra b skal andelsboligforeningens ejendom vurderes til den pris den ville kunne sælges til, såfremt den var en udlejningsejendom og aldrig havde været andet.

Værdiansættelsen af ejendommen sker bl.a. på baggrund af den maksimale lovlige leje, der ville kunne opkræves, såfremt ejendommen var en udlejningsejendom.

Størrelsen af den maksimale lovlige afhænger af ejendomstypen og status pr. 01.01.1995, samt om ejendommen er beliggende i en kommune, hvor Boligreguleringslovens regler gælder (dvs. regulerede kommuner). Det skal her bemærkes, at de fleste danske kommuner (og alle de store kommuner) er regulerede kommuner.

Er der tale om en boligejendom eller en blandet bolig- og erhvervsejendom med mere end 6 boliger (og hvor erhvervsandelen ikke overstiger 80%) og som er beliggende i en reguleret kommune, så må lejen ikke overstige den omkostningsbestemte leje for ejendommen.

Den omkostningsbestemte leje for ejendommen kan i få tilfælde oplyses af andelsboligforeningens administrator.
Dette gælder for de andelsboligforeninger, som har mere end 6 lejere boende i ejendommen.
Alternativ skal valuaren selv beregne den omkostningsbestemte leje ved et skyggebudget på baggrund af de foreliggende oplysninger for ejendommen, samt valuarens skøn baseret på observationer ved besigtigelsen af ejendommen (vedr. lejeretslige forbedringer på ejendommen).

Peter Ryaa
Om forfatteren Peter Ryaa er ejendomsmægler/DiplomValuar og indehaver af erhvervsmæglervirksomheden VALUAREN. Peter Ryaa har været i ejendomsbranchen siden år 2000 og beskæftiget sig med salg og vurdering af investeringsejendomme samt vurdering af andelsboligforeninger, herunder vurdering af individuelle forbedringer ved salg af andele. VALUAREN har et samarbejde med ca. 150 andelsboligforeninger.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.