Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Udnyttelse af 1. sal

Vi er i gang med at udnytte førstesalen i vores andel. Byggerriget er godkend af bestyrelsen. Vi har nu isat 6 velux vinduere i tag ryggen, 3 på hver side, men de er isat 30 cm højere end på de andre andel, der har udnyttet deres 1. sal.
Vi har ikke anmodet bestyrrelsen om lov til at sætte dem 30 cm højere, da der ikke er nogen bestemmelser i vores vedtægter? Vi er i alt 8 andele i 4 sammenhængende huse, de andre der har udnyttet 1. salen har købt boligen i byggefasen og har dermed højere andelsværdi og husleje. Der er ikke nedfældet i vores vedtægter at hvis man ønsker at udnytte 1. salen skal man overholde div foreskrifter, der står intet om krav eller foreskrifter man skal overholde.
Grunden til vinduernes placering er grundet tagkonstruktionen, hvis de skulle isættes tilsvarende de øvrige boliger, skulle de tværgående lægter/spær fjernes de 6 steder og tømmeren anbefaldende at vi satte dem så vi ikke skulle skære i tagkonstruktionen. der er nu kommet en klage og de mener vi skal sætte dem ned, kan de forlange det når der ikke er foreskrevet i vedtægterne at de skal sidde i en bestemt højde? De vil derudover lave afstemning på kommende generalforsamling, ikke på min anmodning? Vi har på ingen måde handlet i ond tro!

Vores svar fra

I lever livet farligt:

Udvidelse af boligarealet kræver såvel byggetilladelse som tilladelse fra andelsboligforeningen. Ansøgning om byggetilladelse skal tiltrædes af andelsboligforeningen.

Jeg læser dit spørgsmål således, at I har forsømt jer mod det sidste. Så jeg vil foreslå, at I indhenter det forsømte – måske kan tømreren hjælpe jer med at lave de fornødne tegninger. Af ansøgningen vil fremgå vinduernes placering – på den måde får I afklaret, om bestyrelsen kan godkende disse.

Hvis I ikke har byggetilladelse, vil det kunne være et problem at medtage udgiften som forbedringsudgift, når andelens værdi skal opgøres i forbindelse med et senere salg.

Advokat Per Nielsen (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.