Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Skadedyrsbekæmpelse

Jeg sidder i bestyrelsen i en lille andelsforening bestående af to opgange. Vi er en blanding af andelshavere og gamle lejere i ejendommen. I den ene opgang har vi i over et år haft problemer med forskellige skadedyr, blandt andet væggelus og kakerlakker. Vi har tegnet en dyr årsaftale med X, men den er nu ved at udløbe og det er desværre ikke lykkedes at få udryddet kakerlakkerne. Vi (og skadedyrsbekæmperen) har haft mistanke om at problemerne med både kakerlakker og væggelus er udsprunget fra en bestemt andelshaver, men vi har ikke kunnet få X til at bekræfte dette skriftligt i deres rapporter. Nu har kakerlakkerne spredt sig til flere lejligheder og det er derfor umuligt at sige hvor de oprindeligt kom fra. Vores store problem er, at vi til trods for varslinger i god tid til alle beboere om at sørge for adgang til lejlighederne når X kommer, igen og igen oplever at vi ikke kan komme ind i lejlighederne på den varslede dag, hvilket har vanskeliggjort en koordineret og effektiv behandling. Vi giver alle beboere mulighed for at aflevere nøgle til bestyrelsen. Vi har også forsøgt at informere folk via opslag, sedler og mundtligt om at sørge for at rydde op og rengøre deres køkkener så skadedyrsbekæmperen kan behandle – men dette sker heller ikke altid hos bestemte lejere/andelshavere. Hvilke sanktionsmuligheder har vi overfor henholdsvis lejere og andelshavere, som ikke sørger for adgang til deres lejligheder når X kommer? Kan vi tillade os at bestille en låsesmed på deres regning? Har vi nogen sanktionsmuligheder overfor en bestemt andelshaver som vi mener har svigtet sit ansvar ved ikke fra starten af, at have gjort opmærksom på problemerne med skadedyr overfor foreningen, men selv har iværksat behandling hvorved skadedyrene blot har spredt sig til de omkringliggende lejligheder? Afslutningsvis skal nævnes at vi i andelsforeningen har en ret dårlig økonomi, og vi i bestyrelsen er derfor meget ærgerlige over at skulle bruge 40.000 kr. om året på ineffektiv skadedyrsbekæmpelse – penge som vi hellere så brugt på tiltrængt vedligeholdelse af ejendommen til glæde for alle beboere…

Vores svar fra

Der er formentlig mulighed for at true med eksklusion, hvis man ikke vil samarbejde med bestyrelsen m.v. om dette problem. Jeg kender dog ikke jeres vedtægter, så jeg vil foreslå, at I tager en advokat med på råd inden I gør noget.

Med venlig hilsen
ADVODAN Slagelse
Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.