Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Salg ifm. ny vurdering

Spørgsmål:

I forbindelse med at jeg har købt et hus med overtagelse pr. 1. juli 2005 skal jeg fraflytte og sælge min andelsbolig. Iflg. vores vedtægter kan jeg sælge til den/dem jeg ønsker. Andelsprisen er kr. 312.000 opgjort pr. sidste generalforsamling. Jeg er nu vidende om at ejendomsprisen jf. den offentlige vurdering er steget med godt 4. mio. kr. siden sidst og bestyrelsen påregner en forhøjelse af andelskronen med ca. kr. 1.000,00 pr kvm. – for mig vil det betyde en merværdi på kr. 96.000,- Men ifølge bestyrelsen vil jeg ikke kunne få del i dette beløb, da vores generalforsamling først afholdes i slutningen af oktober md. 05. Mit spørgsmål er således; Kan jeg på nogen måde kræve at merprisen indregnes – eller “sælge” andelen således at køber “lejer” andelen frem til 1. nov. 05 og derefter rent faktisk køber den? Eller?

Vores svar fra

Det vil fremgå af vedtægterne, hvorledes andelskronen fastsættes og om der sker regulering i løbet af året, herunder om der skal ske regulering af værdien med en ny offentlig vurdering og eller om generalforsamlingen fastsætter værdien selvom der lovligt kunne være fastsat en højere værdi.

Med venlig hilsen
ATB

Lars Buck-Arentsen
Partner

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.