Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Salg af fællesrum

Bestyrelsen hos os har taget tiltag til ombygning og frasalg af vores fællesrum, der består af rum+køkken+toilet. Vi har fået en indkaldelse d. 6/11. Ex.ordinær gener.fors. afholdes d. 13/11. Eneste pkt. Evt. salg af fællesrum. Er dette lovligt?
Pt. ikke modtaget ekstra materiale der begrunder og uddyber dette. Kan jeg evt. efterfølgende holde bestyrelsen ansvarlig for vildledning (jeg har hørt de vil meddele at der er problemer i økonomien – dette er IKKE korrekt) såfremt foreslag bliver godkendt. Kan jeg også få medhold for urettigt frasalg med begrundelsen at vi er en del der har købt lejlighed (størrelse ca 50m3) i bygningen med netop forudsætning for adgang til et fællesrum, der gør det muligt at have gæster m.m.
Der er ca 3-4 lejligheder, der er fremlejet, nogle ikke vil være der til at afgive stemmer eller måske har givet stemmeret videre til bestyrelsen på baggrund af oplysn. om dårlig økonomi. Håber I kan hjælpe med gode råd.

Vores svar fra

Tak for spørgsmålet.

Udgangspunktet er, at det kommer an på, hvad der står i vedtægterne, som jeg ikke kender.

Hvis jeres vedtægter svarer til normalvedtægten, vil vedtagelsen af et sådant forslag kræve, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3-dele af de fremmødte stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende medlemmer. Forslaget er nemlig dels et forslag om salg af fast ejendom, og muligvis dels et forslag om regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften.

Er der tale om ABF standardvedtægt, kræves der et flertal på mindst 4/5 af smatlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

Det er altså meget vigtigt at undersøge vedtægternes bestemmelse om, hvilket flertal salg af fast ejendom kræver, samt eventuelt regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften, hvis forslaget får indvirkning på dette. Vedtægterne er simpelt hen det afgørende for besvarelsen af spørgsmålet.

ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat
ADVODAN Slagelse | Ndr. Ringgade 70C | 4200 Slagelse

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.