Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Sælger til 800.000 kr. efter bogen – men nu falder prisen?

Spørgsmål: Jeg står i en frygtelig knibe. Jeg skal sælge min andelslejlighed pr. 15.8.2006 og i slutningen af juni måned var der en valuarvurdering af vores ejendom, hvor indskuddet steg x 21 (lejelejlighed der blev lavet om til andel for et år siden. Indskuddet var 39.000 kr.). På en generalforsamling blev der stemt for, at den kommende valuarvurdering (som altså viste sig at være 90% af indskuddet x 21 – der blev gjort plads til en buffer) ville blive godkendt uagtet valuarvurderingens udfald og jeg blev rigtig glad for det, fordi det nu giver mig mulighed for at købe mit hus – og jeg satte derfor min lejlighed til salg til den nette sum af 800.000 kr. Opslag er sat op alle vegne af bestyrelsen og der er fundet en køber. Det er min underbo, der gerne vil købe den og han er en rigtig træls fyr der nu har sendt brev rundt til alle i ejedommene, der hører til vores andelsforening, og sagt at han mener der igen skal stemmes om valuarvurderingen, da han mener den er for høj og højst burde forhøjes med indskuddet x 14 – ikke indskuddet x 21. Det vil betyde, at min andelspris falder med knap 300.000 kr. Regnskabet er for øvrigt godkendt og den nye andelskrone er revisor påtegnet og godkendt. Jeg har nu talt med bestyrelsesformanden der siger, at såfremt underboen får nok underskrifter ind i hans underskriftindsamling til at indkalde til en ekstraordinær GF – og der er nok stemmer til at nedstemme den tidligere afstemning, kan min lejlighed hænde at falde grueligt i værdi inden 15.8, hvor jeg sælger lejligheden. Chancen for at det sker er stor, siger bestyrelsesformanden, da bestyrelsen siger de har modtaget mange bekymrede opkald fra beboere der synes valuarvurderingen er sat for højt til trods for at alt er godkendt, økonomien i foreningen er god og der er sat en bugger på 10% ud fra vurderingen. Er alt dette tilladt? Jeg mener, jeg har jo sat den til salg ud fra den valuarvurdering alle har stemt om og som trådte i kraft 25, juni. Således er det skrevet på alle sedler der hænger i alle opgangene, sedler bestyrelsen selv har hængt op. Jeg kan ikke forstå, at mine rettigheder frafalder på den måde? Kan det virkeligt være sandt – eller er der noget jeg kan gøre ved det? Mine spørgsmål er således: Hvilken dato er gældende for prisen af andelslejligheden? Kan prisen virkeligt nedsættes, når lejligheden er sat til salg til 800.000 kr. og dette er godkendt af bestyrelsen for 14 dage siden – og valuarvurderingen er godkendt på ekstraordinær GF for en måned siden? Er vurderingsprisen ikke gældende pr. dags dato lejligheden bliver sat til salg – eller kan man lovligt ændre vurderings/salgsprisen lige indtil salget går igennem? Hvad er gældende, den nye eller gamle andelskrone i en sådan sag? Kan man overhoved stemme om det samme to gange indenfor så kort tid? Kan en andelskrone ændre sig med tilbagevirkende kraft i en salgssituation? Kan en afstemning på en ekstraordinær GF være med tilbagevirkende kraft?

Kære Marie I vedtægten for din forening står der formentlig at andelskroneværdien er gældende indtil den næste ordinære generalforsamling, medmindre der er helt særlige forhold der gør at den tidligere fastsættelse alligevel ikke skal gælde.Ændring kan i givet fald kun ske for fremtiden og jeg mener ikke at der i din beskrivelse er forhold som betinger en ændring så kort tid efter at værdien er godkendt på en gf.Du skal fastholde bestyrelsen på at prisen er korrekt uanset hvad en kommende ekstraoredinær gf kommer frem til skal være den fremtidige andelskrone.Din køber er inhabil i spørgsmålet. Du skal nok søge hjælp hos en advokat for at få sagen på plads. Held og lykke.  Med venlig hilsenADVODAN
Henning Petersenadvokat
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Vores svar fra
Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.