Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Rettigheder for andelsforening

Jeg skriver til jer, da jeg har lidt problemer med min andelsforening og ikke ved helt hvad mine rettigheder er.
Mit problem består af at mine vinduer ikke er vedligeholdt og nu bør skiftes,da det kommer vand ind i stormvejr.

I vedtegterne står det ang. vedlighold;

§8. Vedligeholdelse
8.1
Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden/lokalerne med maling, hvidtning og tapetsering, samt at vedligeholde alle installationer, bortset fra følgende:

Hovedledning med vand, Vandlåse i gulvafløb, Faldstammer, Gasledninger og Varmeanlæg

8.2
Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med tre måneders varsel, jf. § 18.

8.3
Foreningen afholder udgiften til reparationer i lejligheder og forretningslokaler, der skyldes svampe-, vand- og regnskader, såfremt årsagen til skaderne er grundet i utætheder i tag eller mur.

Medlemmerne må finde sig i de gener, der måtte komme som følge af reparationer, forandringer eller ombygning af ejendommen.

Jeg har fået at vide efter jeg købte andelen for 2 år siden, at andelshaverene selv er ansvarlig for at male deres vinduer. Men dette står ikke tydelig i vedtegterne. Pejer normalt ikke andelsforeningen at stå for udevendig vedligeholdelse?

Da jeg bor på en høj 4 sal, har tidligere beboere ikke vedligeholdt vinduene, som nu bør skiftes. Jeg har fået at vide fra foreningen at det skal jeg selv stå for. Er dette rigtig i følge vedtegterne? Og er der nogle regler for hvilke vinduer jeg så kan vælge?

Vores svar fra

Således som du gengiver vedtægternes bestemmelser omkring vedligeholdelse er det min opfattelse, at det er andelsboligforeningen, som skal forestå den udvendige vedligeholdelse, herunder den udvendige maling af vinduer, mens du skal forestå den indvendige vedligeholdelse, herunder maling indvendigt af vinduerne. Så hvis nedbrydningen af vinduerne skyldes manglende indvendig maling, er problemet dit, ellers foreningens.

Imidlertid skal jeg anføre, at der kan være en lokal kutyme vedrørende forståelsen af vedtægternes vedligeholdelsesbestemmelser, som f. eks. går ud på, at andelshaveren vedligeholder vinduerne såvel ude som inde. Hvorvidt det er tilfældet, har jeg ingen mulighed for at udtale mig om. En kutyme opstår, hvis alle gennem lang tid beviseligt har fortolket bestemmelserne på en bestemt måde.

ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat
ADVODAN Slagelse | Ndr. Ringgade 70C | 4200 Slagelse

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.