Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Hvad er reglerne for energimærkning efter 01.01.2016?

jeg er medlem i og bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening bestående af 8 boliger på hver 86 m2. fordelt på 4 dobbelte rækkehuse. Altså under 1.000m2.

1. Er en forening af den størrelse pligtig til at lave en generel energimærkning gældende før 01.01.2016? Vi havde en situation i nov. 2015, hvor der skulle udfærdiges energimærkning i forbindelse med salg af en andelsbolig. Foreningens formand mente, at loven sagde, at vi var pligtige til at energimærke samtlige boliger og derfor lod samtlige boliger energimærke. Det var jeg uenig i, da jeg mente, det kun var aktuelt i.f.m. salg, men arkitekten , der stod for energimærkning gav formanden ret. Jeg mener, det var en forkert tolkning og spild af foreningens penge – og jeg håber ad denne vej på et entydigt svar.

2. Jeg har bemærket lovændring på området pr. 01.01.2016, i den forbindelse vil jeg gerne vide, om man kan lade sælger betale for den energimærkning, der allerede er lavet? (Jeg har set i den nye lovtekst, at foreningen vederlagsfrit skal stille energimærke til rådighed).
På forhånd tak for svar – uanset hvordan, det lyder.

— Lone Oldelund Pedersen

Vores svar fra

Kære Lone,

Tak for dit spørgsmål.

Vi oplever i ny og næ en del usikkerhed fra kunder omkring energimærker, da bekendtgørelserne er blevet ændret hastigt de seneste år.

På din forklaring formoder jeg, at det er rækkehuse med lodret skel. Dette betyder, at det ikke er nødvendigt at energimærke samtlige rækkehuse i forbindelse med salg af en andelsbolig. Det er tilstrækkeligt at energimærke det rækkehus der sælges. Hvis det derimod er nyopførte rækkehuse, er der en mulighed for at lave en fælles energimærkning for samtlige rækkehuse. Du skriver ikke noget om opførelsesåret, så jeg kan ikke vurdere, om det er årsagen til at der er lavet energimærke på samtlige rækkehuse.

I 2015 var det foreningens pligt at betale energimærket, uagtet at det kun var 1 rækkehus, der skulle energimærkes. En undtagelse fra dette er, hvis der i vedtægterne er anført at ejer selv skal bekoste energimærket, hvilket er tilfældet i en del foreninger.

Over årsskiftet er reglerne ændret således, at det i dag er sælger selv der skal betale for energimærket uanset hvad der er bestemt i vedtægterne. Forudsætningen for dette er at det er boliger med lodret skel (rækkehuse/klyngehuse), og der kan læses mere om dette i energimærkningsloven §§ 5, stk. 2; 6, stk. 5 og 8, stk. 6

Det korte svar er således:

1. Det var tilstrækkeligt at energimærke det hus, der skulle sælges.
2. Når energimærket er lavet i november 2015, skulle foreningen betale.
3. På trods af lovændringen 1. januar d.å. vurderer jeg ikke, at regningen kan sendes til sælger.

Håber det ovenstående besvarer dine spørgsmål.

Tony Robinson
Om forfatteren Tony er ejendomsmægler MDE, og har siden 1990 været beskæftiget som ejendomsmægler. Tony har både været afdelingschef i nogle af de store kæder, haft egne forretninger og er nu direktør i ejendomsmæglerkæden base1, som er specialister i salg af andelslejligheder og ejerlejligheder. Derudover er Tony en meget benyttet syn & skønsmand, når der er brug for sagkyndig bistand i tvister og retssager mellem købere og sælgere. Tony er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.