Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Overdragelse mellem ægtefæller

Vi har et ungt par som lige har overtaget en andel i vores forening, problemet er at de begge er norske statsborgere og det forholder sig sådan at den ene først flytter fast herned, efter endt uddannelse ca. september måned i år.

De står pt. begge på andelsbeviset og det siger justitsministeriet at det må de ikke, da den ene stadig bor i Norge.

Skal der udfærdiges et nyt andelsbevis og hvis ja – er der nogle officielle papirer som det hele skal fremgå af, eller kan vi i bestyrelsen blot hjælpe dem med en “Aftale om salg af andel” sådan at andelen bliver overdraget den ene part, uden at det kommer til at koste det unge par noget.

Vores svar fra

Lov om udlændiges køb af fast ejendom omfatter – mærkeligt nok – også andelslejligheder.

Personer, som ikke har bopæl i Danmark, og som ej heller tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kan kun med justitsministeriets tilladelse erhverv fast adkomst.

Statsborgerskabet er uden betydning.

Andelsboligforeningen skal ”blot” godkende aftalen mellem sælger og køber. Køber må træffe et valg: Hvis den ene af køberne har bopæl her i landet, kan pågældende købe – og senere sælge halvdelen til ægtefælle/samlever. Eller køberne kan søge tilladelse til, at de begge køber. Den bliver nok svær at få, med mindre den studerende har tilknytning her til landet i form af arbejde/praktikplads.

Nogle vedtægter har en lidt mere lempelig praksis for overdragelser mellem ægtefæller/samlevere. Men jeg må erkende, at lige præcis denne situation ikke er omfattet af Normalvedtægtens § 16.

Er der ikke i jeres vedtægter for en lempelig praksis, må køberne igen foretage et valg: Enten at bo med den ene som andelshaver – eller gennemføre en normal handel på halvdelen.

Set i bakspejlet burde andelsboligforeningen ikke have godkendt overdragelsen til begge købere. Hvis I har godkendt, er det nærliggende, at det er sket ud fra en forudsætning om, at begge opfyldte erhvervelsesbetingelserne. Da dette viser sig ikke at være tilfældet, må køberne træffe de nødvendige valg. Når I nu er opmærksomme på reglerne.

Venlig hilsen

Per Nielsen
ADVODAN Aalborg A/S

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.