Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Overdragelse af del af andelsbevis til sambo uden fraflytning

i vore vedtægter er der givet mulighed for uden fraflytning at overdrage sin andel delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaver. Spørgsmålet er, om der skal fastsættes nogen nedre grænse for overtagelsen. 5%-10%- 25% eller måske halvdelen. Der er ikke nævnt nogen grænse i vedtægterne. Endvidere skal carporte bygget på foreningens matr.nr. men ikke ejet af alle andelshavere, betragtes som individuelle forbedringer iflg. andelsboliglovens §5 stk.11 og værdiansættes til anskaffelsepris og skal en erklæring om ejerforholdet fremgå af vedtægterne

Vores svar fra

Der ses ikke i gældende lovgivning af være fastsat nedre grænser, enten direkte eller ved fortolkning. Spørgsmålet om carporte antager jeg går på, at ikke alle andelshavere har en carport, men de carporte der er opført tilhører andelshavere, som en del af andelen. På den baggrund, og da det vil svare til at der er forskellig størrelse på andele i almindelighed, bør det fremgå af vedtægterne, om ikke andet så i form af en specifikation af de enkelte andeles størrelse, herunder carport.

Venlig hilsen

Henning Julin, advokat
Dir: 96 31 33 25 Mobil: 40 20 24 49
E – mail:  hju@aalborg.advodan.dk  |  www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.