Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Nedsættelse af leje med tilbagevirkende kraft

Min lejer har boet i min lejlighed i 18 måneder og har nu indberettet mig for huslejenævnet vedr. lejens størrelse. Mit spørgsmål går på om hun kan få nedsættelsen med tilbagevirkeden kraft? Jeg er blevet indrettet i København kommune og jeg bliver i tvivl om man kan bruge Lejelovens §49 stk 4 som siger at der er gået over et år hvorfor det kun er fremadrettet eller om Boligreguleringsloven træder i kraft med §17 stk 1 om at en sag om lejens størrelse kan indbringes i op til et år efter, at lejemålet er fraflyttet Lejemål. Lejligheden er beliggende i en ejendom med 7 eller flere beboelseslejligheder pr. 1. januar 1995.

Vores svar fra

Hvis der er tale om privat udlejning af en enkelstående ejerlejlighed, er det min opfattelse, at lejer kun kan kræve huslejen nedsat fremadrettet jf. lejelovens § 49 i denne sag. Forudsat at der efter huslejenævnets opfattelse betales en husleje, der overstiger det lejedes værdi.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup | Denmark

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.