Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Nedsættelse af andelskronen

Bestyrelsen er interesseret i at afskærme noget friværdi, til senere stor udgifter såsom nyt tag, vinduer m.m. Er det en muglighed at nedsætte værdien af andelskronen, med et mindre beløb, hvert år gennem f.eks. 15 år 1. år 20øre 2. år 40 øre o.s.v.

Vores svar fra

Det fremgår af andelsboligforeningslovens § 5, hvorledes regnskabet skal udarbejdes. Den samlede værdi af andelene er andelsboligforeningens egenkapital og fremgår af passiverne.

I en note til årsregnskabet skal bestyrelsen fordele den samlede værdi på de enkelte andele. Det skal gøres i overensstemmelse med vedtægterne. Ordet andelskrone er et beløb, der udtrykker andelenes aktuelle værdi i forhold til de oprindelige indskud.

Værdien af de enkelte andele danner maksimum for handelsprisen på andelene. Men der er intet i vejen for, at der handles til priser under dette maksimum.

Der er intet i vejen for, at andelsboligforeningen henlægger beløb til større arbejder. Sådan henlæggelse får ingen betydning for opgørelsen af andelenes samlede værdi, for de henlagte beløb er jo til stede. Henlæggelse er en måde, hvor generalforsamlingen binder bestyrelsen.

Jeg tror dit spørgsmål angår sådan henlæggelse, der kan forhindre, at boligafgiften sættes ned.

Hvis mit gæt er forkert, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen
Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.