Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Værdi af lejelejlighed indregnet i andelskrone

Det sidste erhvervslejemål i andelsforeningen, har en valuar værdisat til 2,5 mio. kr.
Svarende til ca. 30.000 kr. per kvm. Den er værdisat som en usolgt lejelejlighed. Ved medtagelse af denne værdi bliver værdien af andelskronen ca. 16.000 kr. per kvm.

Ved byfornyelsen fik vi tinglyst en servitut, ved ændringer i foreningens forhold skal byfornyelses tilskuddet tilbagebetales. ca. 9-10 mio. kr.
Dvs. vi kan ikke bare lave foreningen om til ejerlejligheder og score gevinsten.

Der er i valuarvurderingen ikke taget hensyn til at der skal betales skat af provenuet af salget.
Samt af salget af 2-3 lejligheder efter 1994.

Det vil kræve en del investeringer at lave erhvervslejemålet om til en lejlighed.
Køkken, bad og toilet vil skulle laves helt nyt.

Kan man lovligt indregne den fulde værdi i andelskronen?

— Christian

Vores svar fra

Hej Christian

Tak for henvendelsen.

Ved valuarvurderinger skal valuaren vurdere ejendommens handelsværdi som udlejningsejendom. Af retspraksis følger det, at der i den forbindelse skal fortages vurdering baseret på, at der er én ledig lejlighed i ejendommen. Der foreligger en landsretsafgørelse fra 1998, der viser, at der i den forbindelse ligeledes skal tages højde for eventuelle udstykningsmuligheder. Dette indikerer, at der i forbindelse med vurderingen skal tages højde for de forhold, som en investor vil tillægge betydning for at foretage en konkret vurdering at værdien som udlejningsejendom.

Du skriver, at valuaren har sat erhvervelejemålet til 2,5 mio. kr. som ”usolgt lejelejlighed”. Det har jeg lidt vanskeligt ved at forstå. Den værdi erhvervslejemålet repræsenterer skal indgå i vurderingen af ejendommens kontantpris som udlejningsejendom. Det betyder, at den påvirkning af kontantprisen som den aktuelle og mulige lejeindtægt muliggør skal indregnes.

Med venlig Hilsen

Erik

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.