Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Kan reservefondspenge bruges til at betale gæld med?

Spørgsmål:
Jeg bor i en lille andelsboligforening
med 9 andele og skal til generalforsamling i februar.
Jeg har boet i forningen i 10 år og har et spørgsmål angående en post i
regnskabet som hedder reservefond.

I løbet af de 10 år jeg har boet her er reservefonden steget fra
60.000 til 1.011.843 kr.
Samtidig har vi to lån i ejendommen på henholdvis 1.088.513 og 147.553
i byggeriets realkreditfond. Ejendommens incl. anlæg er opgjort til kr. 2.484.568 og der er
tinglyst ejerpantebreve på kr. 3.540.000 og 320.000
De 3 samlede aktiver er 2.559.309 og samlede passiver er på samme beløb.
Mine spørgsmål er: Vil det ikke være mere hensigtsmæssigt at bruge
nogle af reservefondspengene til at betale en stor del af gælden af?
Hvad er fordelen ved at oparbejde en så stor resevefond?

Med venlig hilsen

Viggo Müller

Vores svar fra

Jeg forudsætter i mit svar til dig, at den reservefond du omtaler i regnskabet er placeret under egenkapitalen, og at reservefonden således er opsparede overskud/afdrag på prioritetsgæld. Reservefonden er således set et udtryk for de afdrag, der er foretaget gennem årene.

Som svar på dit første spørgsmål, er reservefonden altså ikke nødvendigvis lig med likvider og kan derfor ikke bruges til at nedbringe prioritetsgælden. Reservefonden er al-lerede foretagne afdrag på prioritetsgælden.

Egenkapitalen i en forening er et udtryk for den formue der er i foreningen. Formuen er dog ikke et udtryk for, hvor mange likvider der er i foreningen. En del af Jeres formue er “bundet i mursten” og derfor ikke likvid. Du skriver, at Jeres ejendom i regnskabet står til kr. 2.484.568, og at I har en gæld på i alt kr. 1.236.066. Det vil sige, at kr. 1.248.502 af Jeres formue er bundet i mursten.

Den mest simple måde at opgøre foreningens likvide beholdning på er at tage foreningens omsætningsaktiver (likvider og tilgodehavender, der bliver likvide kort tid efter status) og fratrække den kortfristede gæld (gæld, der skal betales kort tid efter status). Herefter når du frem til foreningens likvide beholdning.

For at kunne indfri gæld eller foretage ekstraordinære afdrag på gæld kræver det, at foreningen har overskydende likviditet.

Som svar på dit andet spørgsmål, er det en god idé med en stor reservefond. For det første er reservefonden delvist et udtryk for foretagne afdrag på prioritetsgæld gennem årene, så en stor reservefond er derfor udtryk for, at I har nedbragt Jeres prioritetsgæld.

For det andet indgår reservefonden i opgørelsen af Jeres formue, som I bruger når I skal beregne, hvor stor en værdi Jeres andelslejligheder har. Så jo større reservefond jo mere er Jeres andelslejligheder værd.

|
Jeg forudsætter i mit svar til dig, at den reservefond du omtaler i regnskabet er placeret under egenkapitalen, og at reservefonden således er opsparede overskud/afdrag på prioritetsgæld. Reservefonden er således set et udtryk for de afdrag, der er foretaget gennem årene.

Som svar på dit første spørgsmål, er reservefonden altså ikke nødvendigvis lig med likvider og kan derfor ikke bruges til at nedbringe prioritetsgælden. Reservefonden er al-lerede foretagne afdrag på prioritetsgælden.

Egenkapitalen i en forening er et udtryk for den formue der er i foreningen. Formuen er dog ikke et udtryk for, hvor mange likvider der er i foreningen. En del af Jeres formue er “bundet i mursten” og derfor ikke likvid. Du skriver, at Jeres ejendom i regnskabet står til kr. 2.484.568, og at I har en gæld på i alt kr. 1.236.066. Det vil sige, at kr. 1.248.502 af Jeres formue er bundet i mursten.

Den mest simple måde at opgøre foreningens likvide beholdning på er at tage foreningens omsætningsaktiver (likvider og tilgodehavender, der bliver likvide kort tid efter status) og fratrække den kortfristede gæld (gæld, der skal betales kort tid efter status). Herefter når du frem til foreningens likvide beholdning.

For at kunne indfri gæld eller foretage ekstraordinære afdrag på gæld kræver det, at foreningen har overskydende likviditet.

Som svar på dit andet spørgsmål, er det en god idé med en stor reservefond. For det første er reservefonden delvist et udtryk for foretagne afdrag på prioritetsgæld gennem årene, så en stor reservefond er derfor udtryk for, at I har nedbragt Jeres prioritetsgæld.

For det andet indgår reservefonden i opgørelsen af Jeres formue, som I bruger når I skal beregne, hvor stor en værdi Jeres andelslejligheder har. Så jo større reservefond jo mere er Jeres andelslejligheder værd.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.