Hvordan finansierer vi nye altaner?

Hej,
I vores andelsboligforening har vi besluttet at nogle af andelshaverne skal have altaner. Det er dog kun halvdelen af andelshaverne, der vil være med i altanprojektet og derfor har vi besluttet, at dem som får altaner selv skal finansiere altanen. Nu er vi blevet i tvivl om finansieringen? Er det stadig foreningen, der skal optage et lån? Eller er det den enkelte andelshaver?

Vores svar fra den 4. april 2019

Hej,
Den gængse model til finansiering af altaner i en andelsboligforening er, at det er foreningen som optager et realkreditlån, idet denne finansieringsform er langt den billigste. Udgifterne til den løbende betaling af realkreditlånet bliver så fordelt ud på de medlemmer i foreningen, som har fået altaner.

Som regel optages først en byggekredit i banken, som der løbende trækkes på, mens byggeriet foregår.

Når entreprisen/byggeriet er gennemført kendes det endelige lånebehov og byggekreditten bliver indfriet via optagelse af realkreditlånet.

Vær opmærksom på, at leverandørerne af altaner ofte kræver meget store forudbetalinger – i nogle tilfælde helt op til 70% – 80%. Hvis altanfirmaet går konkurs inden levering af altanerne, så er pengene tabt. Foreningen bør derfor bede altanfirmaet om en forudbetalingsgaranti fra altanfirmaets bankforbindelse.

Om forfatteren: Kristian Balleby er kundedirektør i Danske Bank/Realkredit Danmark og har siden 2013 haft det daglige ansvar for en specialistenhed på 16 personer, som alene beskæftiger sig med daglig økonomi, rådgivning og finansiering af ejer- og andelsboligforeninger, herunder rådgivning om optagelse af byggelån, fælleslån, realkreditlån samt omlægning af realkreditlån. Teamet af specialister er især optaget af at hjælpe, afdække og rådgive om foreningernes risici i byggeperioder samt hvordan finansieringen kan imødekomme en række af de sårbarheder som er til stede i alle foreninger. Han har siden 1990 beskæftiget sig med boligfinansiering, herunder også rådgivning og finansiering af private kunders køb af andelsboliger.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?