Generalforsamling: Fordelingstal

Hvilken paragraf i loven siger, at 1 stemme imod (ved afstemning på generalforsamlingen) et forkert fordelingtal kan være altafgørende.

Vores svar fra den 19. april 2012

Regler om stemmeret fremgår af ejerforeningens vedtægter. Ved visse afstemninger ses på såvel antal medlemmer som på fordelingstal.

Ejerlejlighedsloven har en særlig stramning for ejere, der ejer flere udlejede ejerlejligheder.

Herudover er der nogle ikke-lovfæstede bestemmelser, og jeg tror, at den bestemmelse, du fokuserer på, er en regel om, at et flertal ikke kan træffe en bestemmelse, der er til væsentlig skade for et mindretal. Denne regel om majoritetsmisbrug bygger vel dybest set på Grundlovens bestemmelser om ejendomsrettens ukrænkelighed. For at forstå denne bestemmelse er det nødvendigt at gennemgå den retspraksis, der gør, at vi kan sige, at vi har en sådan regel.

Du finder det bedst beskrevet i den doktordisputats, der er skrevet af højesteretsdommer Blok. Den kan lånes på biblioteket. Det er en tyk bog, men den er skrevet i et meget forståeligt sprog.

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?