Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Forbigået ved salg af lejlighed!

SPØRGSMÅL:

Min kæreste og jeg bor i en andelsforening og kunne godt tænke os en større lejlighed i foreningen.

Ledige lejligheder bliver tildelt efter følgende rækkefølge:

1: Bytte eller nært beslægtede i lige op- og nedadgående retning
2: Andre andelshavere efter anciennitet i foreningen
3: Andre som indstilles af den fraflyttende andelshaver
4: Andre som er beslægtet med den fraflyttende andelshaver
5: Andre personer fra venteliste
pr. 15/8 2002 var der en ledig lejlighed som vi meget gerne ville
overtage, så vi søgte den, men fik den ikke, fordi vi stod som nr. 2
(fik vi at vide fra vores administrator som administrerer andelslejlighederne).

D. 12/11 2002 modtog vi et brev fra vores administrator, om at vi
faktisk skulle have haft lejligheden alligevel. Lejligheden var blevet solgt til en andelshaver som kun har været andelshaver siden 1/2 2002. Hun havde boet til fremleje i 2 år forinden og hende som hun fremlejede af, havde boet her siden stiftelsen. Og så var der sket den “beklagelige fejl” at hun havde “arvet” ancienniteten fra den tidligere andelshaver (altså
stiftelsestidspunktet, hvilket er bedre end vores anciennitet, som er 1/1 2000). I brevet står også, at da hun havde påbegyndt istandsættelse og var flyttet ind da det blev opdaget, vil de ikke gøre mere ved det. Hun havde “glemt” at skrive hendes anciennitet på ansøgning til lejligheden, og så skulle administrator selv finde frem til den og her opstod fejlen og de har også erkendt sig fejlen.

Det kan vi også godt forstå, men siden vi skulle have haft den, synes vi det ville være rimeligt, at bestyrelsen/administratoren kunne give os en garanti, at vi vil stå som nr. 1 til den næste store lejlighed. Så vi var til møde med bestyrelsen og de ville drøfte muligheden med vores administrator.

D. 5/12 2002 har vi modtaget endnu et brev fra administrator om, at de ikke mener at den fremgangsmåde er farbar uden generalforsamlingens samtykke og bestyrelsen har derfor vedtaget, at medtage “sagen” på den forestående ordinære generalforsamling (som sædvanligvis ligge ultimo april).

Nu er det sådan, at vi ved at der formentlig kommer en tilsvarende
lejlighed, som den vi ikke fik, inden næste generalforsamling. Og da man skal søge på hver enkelt lejlighed, kan vi risikere at der er andre
andelshavere som pludseligt er interesserede i den og vi er således ikke 100 % sikre på at få den.

Og så er vores spørgsmål, om der virkelig ikke er noget at gøre??
Hvordan står vi i denne sag hvis vi vælger at prøve at få “omstødt” afgørelsen med lejligheden pr. 15/8 ved hjælp af en advokat?? Kan vi på nogen måde “presse”
bestyrelsen, så de kan give os den fornødne garanti??

Det er vores største ønske at ordne dette i al fordragelighed for vi skal jo trods alt blive boende, men det kan åbenbart ikke lade sig gøre.

Lige et andet lille spørgsmål: 2 forskellige andelshavere (et kærestepar) har overtaget en større andel i foreningen og begge står på det nye andelsbevis (det var vist nok pr. 1/8 2002). De har solgt den ene af deres “gamle” andelslejligheder, men ikke den anden, fordi de er i gang med at istandsætte den nye andelslejlighed. Og så er vores spørgsmål: Hvor længe
kan den ene af dem have 2 forskellige andele?? Der står i vores
vedtægter, at hvert medlem kun kan have brugsret til én beboelseslejlighed og er forpligtet til at bebo denne. Det er denne lejlighed vi ikke fik, og den lejlighed der ikke er solgt endnu, er identisk og det er den vi går og
venter på bliver ledig.

Håber i kan hjælpe os og give os lidt håb!!

Glædelig jul og godt nytår.

Vores svar fra

Tak for din mail. Efter vores opfattelse og for at bevare det gode naboskab skal den opståede tvist ikke afgøres ved hjælp af advokat. Vi kan godt forstå, at I er meget ærgerlige om, at I sidste gang blev snydt/forbigået som følge af en fejl, men I har reelt ikke nogen garanti for at få næste ledige lejlighed, hvis en anden andelshaver med højere anciennitet melder sig.

Derfor vil vores bedste bud være, at I beder om en ekstraordinær generalforsamling nu for at få forholdet afklaret.

Hvad angår det andet spørgsmål så er vores vurdering, at hvis kæresteparret har købt en anden lejlighed sammen har de pligt til at bebo lejligheden. Altså skal begge de gamle lejligheder i virkeligheden have været solgt. En rimelig frist ville for os være en måned.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.