Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Fejl og mangler i andelsboliger

Jeg har en lille tvist med vores lokale ejendomsmægler omkring sælgers hæftelse “for skjulte fejl og mangler i 6 mdr.” Ejendomsmægleren påstår, at loven kun gælder ved salg til maksimalpris. Jeg påstår at loven gælder lige meget hvor stor prisnedsættelse der er. Mit argument er, at hvis loven kun gælder ved maksimalpris, er den jo stort set trådt ud af kraft, da ikke ret mange andelsboliger idag bliver solgt til maksimalpris – og slet ikke hos os. Hvem har ret?

Vores svar fra

Hvis en overdragelse ikke overholder reglerne i lovens § 5, kan køber kræve prisen nedsat. Det er en særlig forældelsesfrist på 6 måneder.

I § 5 fremgår bl.a. reglerne for forbedringer i lejligheden, ligesom det fremgår, at værdien ikke må overstige anskaffelsesprisen med fradrag af værdiforringelse – bedre begreber indeholder vide rammer for fortolkning.

Hele meningen med, at købesummen skal indbetales til andelsboligforeningen, som så afregner til sælger, er etableret for, at andelsboligforeningen kan varetage sit ansvar som pris-kontrollant – og for at sikre, at andelsboligforeningens krav altid sikres

Advokat Per Nielsen (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.