Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

El- og VVS-syn

Jeg har påtaget mig opgaven at udrede trådene for en andelshaver omkring et salg af en lejlighed, hvor nye vedtægter kræver el- og VVS-syn og som sådan er rekvireret af ejendommens administrator. Ved synene er der påpeget alvorlige mangler hvis udbedring af synsfolkene skønnes at løbe op i små 50.000 DKK.
Iflg. boligforeningens bestyrelse har disse syn været obligatoriske i en årrække selvom det ikke er fremgået af vedtægterne. Af vurderingsrapporten fremgår det, at de implicerede “forbedringer” er udført i perioden 2006-2008 hvilket involverer i hvert fald to tidligere andelshavere. Boligforeningen forlanger fejlene udbedrede af sælger, selvom den har været medunderskriver – og dermed har godkendt forbedringerne – i flere omgange på vurderingsrapporterne. Det har ikke været muligt hos boligforeningen eller ejendommens administrator(-er) at fremskaffe nogen som helst dokumentation af syn i forbindelse med tidligere salg og hukommelsen svigter hos forrige andelshaver, som også siger at forbedringerne delvis er udført inden hans overtagelse. Vil det være muligt at placere et (med-)ansvar for denne groteske situation hos andre end de forrige andelshavere? Er der ingen krav om arkivering af diverse synsrapporter, så man ikke skal starte forfra ved hvert salg?

Vores svar fra

Udgangspunktet er, som du rigtigt skriver, at sager om fejl og mangler i andelsboliger vedr. forbedringer og forhold omfattet af den indvendige vedligeholdelse, er et anliggende mellem den aktuelle andelshaver og dennes sælger.

Derfor må kravet rettes mod sælgeren, hvis denne har solgt en lejlighed med væsentlige mangler.

Hvis man skal kunne gøre en bestyrelse ansvarlig for ikke i forbindelse med de tidligere overdragelser at have opdaget/påpeget fejlene, skal der ”noget mere til”, særligt hvis der er lavet en vurderingsrapport af en ekstern sagkyndig, som ikke opdagede eller påpegede manglerne. Hvis ikke vurderingsmanden har opdaget forholdet og endda tilskrevet el-arbejdet som en som en forbedring, har bestyrelsen heller ikke haft anledning til at reagere.

Så på baggrund af dine oplysninger, vurderer jeg ikke umiddelbart, at kravet kan rettes mod bestyrelsen, herunder er det næppe i sig selv ansvarspådragende, at man ikke hos foreningen/administrator har opbevaret gamle vurderingsrapporter.

Om der kunne være et krav mod tidligere vurderingsmand (hvem så end det er) beror på en meget konkret bedømmelse af, om denne burde have opdaget ulovligt el (var det åbenlyst?). Men de fleste vurderingsmænd vil nok have fraskrevet sig ansvar for at besigtige/vurdere ulovlige forhold ved el-installationer, hvis dette ikke kan konstateres uden destruktive indgreb eller alene konstateres med særlig sagkundskab (dvs. af en elektriker).

Så for mig lyder det som om kravet skal rettes mod sælger, og i den forbindelse skal du søge konkret rådgivning hos en advokat.

ADVODAN Glostrup

Hans Christian Færch
Advokat
ADVODAN | Glostrup Torv 6-10 | 2600 Glostrup
Tlf: 46 14 50 00 | Dir: 46 14 50 20 | Fax: 43 43 00 72
Email: hacf@advodan.dk| www.advodan.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.