Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Dødsbo og eksklusion

Hej

Vi er en lille ABF på 12 rækkehuse. 1 hus har stået tomt i snart 2 år som følge af dødsfald.

Vi har til boets advokat godkendt henstand for betaling af husleje frem til 1 november. Da beløbet endnu ikke er betalt har vi sendt eksklusionsbrev til bobestyren (advokat). Denne vil ikke acceptere eksklusion og henviser til afsagt dom i Landsretten 10.okt 2012 hvoraf det fremgår at dødsboet er beskyttet af dødsboskifteloven pgf 58. Sagen var først i Fogedretten som gav ABF medhold, men landsretten gik imod fogedretten.
Betyder det at ABF aldrig vil kunne ekskludere pga manglende huslejebetaling når der er tale om dødsbo? Har vi andre muligheder for at få betaling?

På forhånd tak for svar.

— Birthe Greve Engberg

Vores svar fra

”Tak for din henvendelse.

Jeg er desværre kun støt på netop den problemstilling én gang i min tid som advokat. Og når jeg skriver heldigvis er det fordi regelsættet efter min vurdering ikke er særligt hensigtsmæssigt i netop denne situation.

Det følger af Dødsboskifteloven, at bobestyreren skal sælge aktiverne bedst muligt for boet. Ved de insolvente dødsboer er der en regel i § 70, stk. 4, som gør en række af bestemmelserne i konkursloven anvendelige også for disse dødsboer. Problemet er blot – i netop denne situation – at dødsboskifteloven ikke henviser til fredningsreglen i konkurslovens § 86, som siger at kreditorerne i en fast ejendom kan begære denne solgt på tvangsauktion, hvis ikke kurator afhænder ejendomme i løbet af 6 måneder.

Det betyder desværre, at jeres eneste handlemulighed, formentlig er, at klage til den stedlige skifteret, hvis bobestyreren ikke fremmer boets behandling behørigt.

Med venlig hilsen

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.