Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Carporte – ejendomsret m.m.

Vores andelsboligforening består af 10 rækkehuse fra 1985 og 7 carporte opført i 1987. Carportene blev solgt til 6 andelshavere fra vores forening, og én fra naboforeningen. Byggetilladelsen blev givet til de to foreninger i fællesskab. Adresser på de andelsboliger som købte dem, er nævnt i byggeansøgning/tilladelse. På andelsbeviserne står, at andelshaverne har brugsret til en nærmere angivet carport. I vedtægterne står, at andelshaverne har pligt til at vedligeholde carporte knyttet til boligerne. Ikke andet.
De er forsikret via boligernes forsikring. Carportenes andel opkræves årligt hos brugerne. Ellers har foreningen intet økonomisk at gøre med disse carporte.
Bestyrelsen mener, at carportene er foreningen uvedkommende, og at det alene er brugerne, som har ansvaret for dem.
Spørgsmål: 1 – Hvem har den egentlige ejendomsret og ansvar for disse carporte, som er opført 100 % på vores forenings matrikel ?
2 – Kan foreningen ved henvendelser fra f.eks. offentlige væsener blot henvise til en række navngivne andelshavere med brugsret til carportene. Eller er foreningen forpligtet i en eller anden udstrækning ?
3 – Af de 7 carporte på vores matrikel blev én i sin tid solgt til en andelshaver i naboforeningen. Kan vores forening kræve, at denne carport ved salg af den “fremmede” andelsbolig skal tilknyttes en bolig i vores forening?

Vores svar fra

Jeg formoder, at det kun var brugsretten til carportene, som blev solgt?? Dette er forudsat i nedenstående.

Når det kun er brugsretten, som er solgt, ejer andelsboligforeningen fortsat carportene. Det må så af vedtægter eller andet fremgå, hvem der har vedligeholdelsespligt etc. Står der ikke noget herom i vedtægter eller andet, må udgangspunktet nok være, at brugerne har den almindelige vedligeholdelsespligt på carportene. Som ejer af carportene kan andelsboligforeningen ikke undlade at udføre en ejers forpligtelser, samt føre tilsyn med disse.

Jeg ved ikke, hvad der nøjagtigt står i vedtægterne om, hvem disse carporte kan benyttes af, altså hvem, der kan få brugsretten over disse. Fremgår det, at det alene er andelshavere i jeres andelsboligforening, må det antages, at den ene carport skal sælges (altså brugsretten) til en i jeres andelsboligforening.

ADVODAN Slagelse

Carl-Jørgen Thinggaard
Advokat
ADVODAN Slagelse | Ndr. Ringgade 70C | 4200 Slagelse

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.