Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Boligforhold under byggesag

I efteråret 2008 skulle taget repareres og altaner påsættes på vores ejendom. Jeg bor på 5. og ville således være en af dem som sandsynligvis ville være mest generet af det. Jeg spurgte derfor til det. Jeg fik at vide at jeg måske ikke kunne være i lejligheden i 3-5 dage og at der ville blive sat en støvvæg op.
Det korte og det lange er, at jeg ikke kunne være i lejligheden i 2-3 måneder. Der var støv over det hele. Jeg havde fremlejet lejligheden og sat den til salg. Dvs. jeg måtte nu betale 2 huslejer. Jeg havde at overvejede i samme periode at dele lejligheden med fremlejeren og/eller bruge den som kontor eller flytte tilbage til jeg fik den solgt, men det måtte jeg også opgive.
Fremlejeren flyttede selvfølgelig. Man vidste dog ikke på daværende tidspunkt hvor lang tid ombygningen ville tage, så i princippet betalte jeg dobbelt husleje på ubestemt tid. Håndværkerne brugte tilsyneladende min lejlighed som gennemgangs lejlighed og indgang gennem køkkenvinduet for materialer.
Jeg måtte slås rigelig med byggefirmaet for at kunne få ordnede forhold, men bestyrelsen forbød mig at tale med dem. Jeg fik aldrig ordnede forhold, før byggesagen var slut. (Dvs. at efterlæbet i lejligheden var rigeligt med håndværker, men nu kunne lejligheden dog bebos). Jeg mener at jeg dengang og stadig har ret til en økonomisk kompensation. Det mener bestyrelsen ikke. Til en genralforsamling fik jeg endda at vide, at jeg bare kunne have sat en advokat på byggefirmaet. For det første havde jeg naturligvis ikke råd til det, for det andet havde bestyrelsen forbudt mig videre kontakt med byggefirmaet – hvordan skulle jeg så få en advokat på sagen etc.
Er jeg ikke berettiget til en form for kompensation? Bestyrelsen har vel ikke ret til på den måde at overvåge en byggesag og IKKE sørge for at beboren kan bo der, når man NEWTOP har fået at vide, at det kan man? Jeg føler min basale ret til min bolig dybt krænket – ja at den private ejendomsret ganske enkelt var sat ude af kraft– det kan da ikke passe, at bestyrelsen kan komme afsted med det?
Jeg måtte i øvrigt også opgive at sælge min lejlighed. Bagefter slog krisen igennem for alvor og jeg orkede heller ikke mere.
2) Jeg har et skrå-vindue i soveværelset, der er af dråligere kvalitet end resten af vinduerne (ikke skrå vinduer). Der er kommet et supermarked overfor hvor jeg bor – nedenfor (jeg bor på 5.sal). Lastbilerne, der kommer om morgen fra kl. 7 for aflæsse til supermarkedet, larmer så meget, at jeg vågner hver gang. De kommer alle hverdage + lørdag. Jeg ved fra folk, der bor i indre by, at der er muligt at få vinduer, der kan lukke næsten al lyd ude.
I hvert fald i langt grad end mit nuværende soveværelsesvindue (som også er gammelt). Vinduer i ejendommen er i princippet ejendommens ansvar. Jeg har spurgt bestyrelsen om jeg ikke kan få skiftet vinduet, da larmen er til stor gene. De vil de ikke. Men jeg mener så, at de er forpligtet til det. Jeg tænker, at ejendommen må være forpligtet til overfor beboerne at vinduerne er af en sådan kvalitet at man ikke generes udnødigt. (Lastbilerne overholder de gængse regler.) Er det korrekt ? Hvis ikke – kan jeg så selv bekoste en udskiftning af vinduet og forvente at ejendommen betaler evt. reperation og vedligehold – og/eller at det tæller som en forbedring ved salg?

Vores svar fra

Jeg vurderer, at du har ret til erstatning for dit tab i forbindelse med ombygningen hos andelsboligforeningen. Problemer er blot at dokumentere tabet. For det er vanskeligt for dig at bevise, at fremlejetager er flyttet på grund af ombygningen, eller at du har mistet arbejdsfortjeneste på grund af ombygningen. Hertil kommer at kravet formentlig er forældet, idet det er ældre end 3 år.

Du har næppe krav på, at vinduet i soveværelsesvinduet skiftes af andelsboligforeningen. Du kan formentlig få lov til at selv at skifte det, og en del af beløbet kan så medtages som individuel forbedring.

Du kan undersøge, om aflæsningen til supermarkedet er i overensstemmelse med lokalplan, byplanvedtægt og politivedtægt samt regler om tomgang. Er der ikke noget at gøre, kan du foreslå på en generalforsamling, at andelsboligforeningen kontakter kommunen for at få hjælp til at mindske generne.

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.