Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Bestyrelsens ansvar i Andelsboligforening

Jeg ønsker at vide specifikt bestyrelsens ansvarsområder, fx. hvis de ikke overholder Foreningens regler/vedtægter? De har accepteret en byggetilladelse hos min nabo vedr. sammenlægning af 2 lejligheder. Denne lejlighed har valgt at lave et stort hul i en brand og lydmur. Dette indebærer et utroligt højt støjniveau inde hos mig. Er bestyrelsen ansvarlig for accept af denne byggetilladelse inkl. hul i lydmuren?: Hele projektet er lovligt dokumenteret hos Teknisk Forvaltning, men det forklarer ikke, at lydniveauet inde fra den sammenlagte lejlighed er meget, meget højere end dengang der var en 2 værelelses lejlighed. Bestyrelsen har ikke skrivet et brev til min nabo at de skal overholder vores husregler angående støjgener osv. ? er det en korrekt måde som bestyrelsen at håndtere det høje støjniveau på?. Jeg mener det ikke?. Jeg mener at alle andelshavere skal overholde husreglerne, uanset sammenlægning af lejlighed samt lovligheden af byggeprojektet.

Vores svar fra

Jeg forstår det således at der i foreningen er truffet bestemmelse om at sammenlægning af lejligheder tillades, og at der er indhentet de fornødne kommunale tilladelser til sammenlægningen.

Medmindre bestyrelsen har tilsidesat foreningens vedtægter, som kan indeholde bestemmelse om, at lejligheder ikke må sammenlægges ved gennembrydning af brandmure, har bestyrelsen ikke handlet ansvarspådragende ved at tillade byggeriet.

Væsentlige støjgener vil imidlertid almindeligvis være en husordensovertrædelse, som bestyrelsen er forpligtet til at påtale over for den støjende andelshaver. Bestyrtelsen er almindeligvis kun forpligtet til at reagere, hvis den modtager skriftlig klage med angivelse af hvem der har tilsidesat husordenen, på hvilken måde det er sket og hvornår det er sket.

Ved grove og gentagne husordensovertrædelser kan den formastelige andelshaver i sidste instans ekskluderes fra foreningen, men der skal meget til.

Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.