Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Ansvar ved fund af asbest

Kære Andelsportal.

Vi har i min andelsforening gang i et større byggeprojekt idet bagtrapperne er ved at blive revet ned, og den nye plads skal bruges til enten badeværelser eller køkken. Projektet er ikke lavet som et andelsboligprojekt, men det er i stedet de enkelte andelshaveres projekt. I den forbindelse har vores overbo revet sit badeværelse ned og båret det ned af fortrappen, hvorefter han finder ud af at det er asbestholdigt materiale han har revet ned og båret ned uden at det har været pakket ind.
Vores overbo hyrer et firma til at sanere hans lejlighed, men der er ikke nogen der laver en vurdering af om asbesten kan have spredt sig yderligere. Vi får da et professionelt asbestfirma til at vurdere om det er relevant med prøvetagning i vores lejlighed, og det mener de efter at have hørt historien og set stedet, er yderst relevant.

Nu vil vores overbo ikke betale for prøvetagningen, som vi mener er hans ansvar, da han er bygherre. Bestyrelsen vil heller ikke gå ind i sagen, da de mener det er vores eget ansvar. Det skal siges at vi flere gange efter fundet af asbest, bad bestyrelsen om at vurdere, om der skulle laves nogle undersøgelser, og de blev ved med at fastholde, at det må være op til de enkelte andelshavere, på trods af at det asbestholdige materiale var slæbt ned af fortrappen, samt at bagtrapperummet var en stor skakt imellem lejlighederne med en ufuldstændig afskærmning.

Kan I hjælpe os med at vurdere hvem der har ansvaret for prøvetagningen samt evt. asbestsanering, herunder det økonomiske ansvar. Er det os, overboen eller foreningen?

På forhånd mange tak for hjælpen.

— Frederik

Vores svar fra

Hej Frederik

Jeg kan ikke vurdere, om der er krav på prøvetagning for afklaring af, om der er sket asbestforurening. Fra andre retsområder ses det, at såfremt skadevolder bestrider, at der er sket en skade og man derefter foranstalter egen undersøgelse, som dokumenterer skadens eksistens, så skal skadevolder også betale for relevante undersøgelser, der har været nødvendige for at dokumentere kravets berettigelse.

Umiddelbart er det vanskeligt for mig at se, hvorfor andelsboligforeningen skulle have handlet ansvarspådragende, da det – som jeg læser det – er overboen, der trods det forhold, at der var en skakt – vælger at slæbe det asbestholdige materiale ned ad fortrappen. Så jeg hælder til at det mest sandsynligt er overboen – hvis nogen – der er bærer ansvaret for det passerede. Om han skal erstatte afhænger af, om han har handlet uagtsomt i forbindelse med arbejdernes udførelse. Vurdering deraf kræver en gennemgang af sagens akter, som ligger uden for rammerne af et brevkassesvar .

Venlig hilsnen
Erik

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.