Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Andel der overdrages til barn!

SPØRGSMÅL:

Spørgsmål om overdragelse af andel.

Undertegnede er ved at fraflytte en andelsbolig i en andelsboligforening i København. Ifølge foreningens vedtægter kan overdragelse af andel finde sted til “forældre, søskende, børn….”

Jeg blev gift sidste år, og min steddatter (=min kones biologiske datter fra et tidligere ægteskab) vil gerne overtage andelsboligen.

Andelsboligforeningens administrationsselskab oplyser nu, at stedbørn ikke falder ind under kategorien “børn”.

Jeg har oplyst administrationsselskabet om, at jeg er gift med min steddatters moder, at min steddatter har taget mit efternavn, samt at hun ved et lovformeligt (notar-berigtiget) testamente er indsat som min hovedarving forud for sin mor.

Dette har ikke ændret administrators holdning. Man anbefaler vedtægtsændringer som en mulig løsning.

Min advokat, som jeg har rådført mig med i denne sag, og jeg står uforstående over for dette, da stedbørn i næsten alle sammenhænge har samme rettigheder som biologiske børn. Vi kan heller ikke forstå, at det er vedtægtsændringer der skal til, idet vi opfatter det som et juridisk spørgsmål at fortolke vedtægternes betegnelse “børn”.

Jeg ville være meget taknemmelig for kommentarer og rådgivning i denne sag.

Vores svar fra

Begrebet ,børn, er ikke nogetsteds i lovgivningen entydigt defineret. Imidlertid er et sikkert udgangspunkt nok Arveloven, der definerer ,børn, som livsarvinger,ligesom Lejeloven også sætter lighedstegn mellem livsarvinger og børn. En steddatter er ikke livsarving.

Ifgl.Andelsboligloven er det vedtægtsspørgsmål at regulere vilkårene for optagelse i foreningen,hvorfor administrator efter min opfattelse har svaret korrekt.

De fleste vedtægter giver dog et medlem ret til at overdrage til en

ægtefælle og en moder kan overdrage til en datter. Det ønskede kunne derfor opnås,såfremt processen gennemførtes i to tempi. Der skal naturligvis være tale om reelle dispositioner,ellers kan administrator og bestyrelse med rette hævde,at der foreligger omgåelse.

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.