Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Hvad er administrators ansvar ved eksklusion?

foreningen vedtager exclution. adm. overtager. beboer fortsætter og betaler husleje.
efter flere mdr. rykker foreningen. og får et la-la svar. efter ca. 6mdr. ophører huslejebetalingen uden at foreningen orienteres, før vi igen spørger ind til sagen. det viser sig at adm. aldrig har startet sagen. det lykkedes at få beboer til at afstå og fraflytte. det betød 3 mdr, salgsstop.
og samlet sidder foreningen med manglende betaling for 8 mdr.
Der er klar aftale om forløbet med restancer, som ikke er overholdt af adm. og man har undladt at køre fogedsag. kan vi forlange erstatning på grund af misholdelse af indgåede aftaler.
exclutionen kørte ikke på grund af manglende betaling, men på grund af opførsel med politianmeldelse

— Jørgen

Vores svar fra

Hej Jørgen,

Tak for din henvendelse.

Hvis der er truffet gyldig generalforsamlingsbeslutning, dels om eksklusion og dels om at sagen skal forfølges ad rettens vej, og administrator derefter har haft til opgave at foretage det fornødne efterfølgende, er det bestemt muligt, at administrationskontoret ifalder erstatningsansvar. Foreningens ansvar forudsætter imidlertid, at andelsforeningen har lidt et tab, og andelsforeningen vil have tabsbegrænsningspligt, hvilket taler for at andelsforeningen bør varsle administrator erstatningskravet og indledningsvist forsøge at indtale kravet hos fraflyttede andelshaver. Kan andelshaveren ikke betale restancen/kravet må det undersøges nøjere om administrator er forpligtet til at erstatte tabet.

Ligeledes er administrator – på tilsvarende vilkår – i ”ansvar”, hvis I har generel aftale om, at administrator i forbindelse med restancer skal iværksætter rykkerprocedure med henblik på udsættelse af andelen.

Jeg bistår gerne med konkret vurdering, at foreningens muligheder i den forbindelse, hvorfor I er velkomne til at kontakte mig på tlf. 49250958 for drøftelse.”

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.