Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Kommunikation i foreningen

God kommunikation er vigtigt for en velfungerende andelsboligforening. Det varierer hvilke kommunikations- former, som er mest hensigtsmæssige i de forskellige andelsboligforeninger. Læs her om fordele og ulemper ved en række kommunikationsplatforme og hent inspiration til, hvordan I kan anvende forskellige medier til kommunikationen i jeres forening.

Alle skal kunne komme til orde

God kommunikation i en andelsforening er først og fremmest kommunikation, hvor alle føler at de kan komme til orde. Selvom det meste kommunikation som regel er informationer og budskaber fra bestyrelse til andels-havere, er det vigtigt at kommunikationen også går den anden vej: at andelshavere føler, at de kan gå til bestyrelsen med spørgsmål eller forslag. Regelmæssig kommunikation i andelsforeningen kan samtidig gøre det lettere at forventningsafstemme, hvilke ændringer eller tiltag, der er behov for. Gode historier eller vidensdeling kan ligeledes være med til at styrke sammenholdet i foreningen.

Andelsboligforeningens kommunikation kan blive mere effektiv, hvis man anvender de rigtige medier eller platforme. I små foreninger er det oftere lettere at finde en formidlingsform, som passer alle beboere end det er i større foreninger.

I foreninger med mange beboere kan det være en nødvendighed at sammensætte en palet af kommunikationskanaler, hvis man skal finde en løsning, som gør kommunikationen hensigtsmæssig for alle beboere. Mindre foreninger kan derimod klare kommunikation med få midler, da budskaber og informationer skal spredes blandt færre mennesker.

Medier til kommunikation i en forening:

E-mails
En af fordelene ved at anvende en mailingliste til kommunikation i forening- en er, at man hurtigt kan kommunikere budskaber eller bilag ud til mange andelshavere på en effektiv måde. Man bør dog være opmærksom på, at det er vigtigt at beboerne tilmelder sig med en mail-adresse, som de ofte tilgår for at kommunikationen kan være succesfuld.

Hjemmeside
En hjemmeside er ofte et brugbart værktøj for en andelsboligforening, fordi at hjemmesiden kan bruges som foreningens ansigt udadtil og potentielle købere hurtigt kan finde informationer om foreningen. Har man en hjemmeside i foreningen er det vigtigt, at der er flere der ved, hvordan hjemmesiden opdateres, således at informationer kan opdateres regelmæssigt.

Opslagstavle
De fleste andelsboligforeninger vælger at have opslagstavler hængende i opgangene eller på andre fælles arealer til hurtige beskeder. En opslagstavle er god som et supplement til den eksisterende kommunikation, fordi at den er tilgængelig for alle beboere og samtidig er svær at undgå.

Beboerblad
Et beboerblad eller en lille folder omdelt til de forskellige andelshavere kræver, at der er en i foreningen, som har tid til at investere noget tid til at nedfælde tekst til artikler. Det er ofte større foreninger, der har succes med at etablere et velfungerende beboerblad.

Sociale medier
Et stort antal foreninger har i de senere år valgt at anvende sociale medier, som Facebook til kommunikation mellem beboerne. Kommunikation via sociale medier er praktisk, fordi at beboere og bestyrelse ikke er afhængige af at være på deres bopæl for at tilgå platformen. Anvender man sociale medier til kommunikation i foreningen bør man tage højde for, at det ikke er sikkert at alle beboere har eksempelvis en Facebook-profil og man bør derfor supplere kommunikation på sociale medier med andre kommunikationsformer.

Læs også om andelsboligforeningen Hellebækgårds erfaringer med Facebook →

Generalforsamling/beboermøde
Generalforsamlinger eller beboermøder er en vigtig kommunikationsplatform i de fleste andelsboligforeninger, hvor beboere har mulighed for at få en længere beretning fra bestyrelsen. Generalforsamlinger er også gode fordi at det giver de enkelte andelshavere mulighed for at sætte ansigt på bestyrelse og andre andelshavere. Ulempen ved en generalforsamling er, at det ikke er alle andelshavere, som har lyst til at ytre sig i et større forum. Derudover bliver generalforsamlingen kun afholdt årligt og det er derfor vigtigt, at de ikke udgør al kommunikationen alene.