Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Kan man kompensere bestyrelsen skattefrit?

En tilbagevendende udfordring på generalforsamlinger er at få besat posterne i bestyrelsen. Mange andelshavere ser mest af alt bestyrelsesarbejdet som en sur pligt, man er underlagt som andelshaver. Bestyrelsesarbejdet er ofte frivilligt ulønnet arbejde men faktisk kan ulønnede bestyrelser med et lille beløb kompenseres skattefrit af foreningen. Læs mere her om, hvor meget ulønnede bestyrelsesmedlemmer skattefrit kan honoreres.

Foråret er lig med generalforsamlinger i rigtig mange andelsboligforeninger landet over. Dette betyder også, at det kommende års bestyrelse skal vælges – en tjans, der dog ikke altid er eftertragtet. Men faktisk kan frivillige bestyrelsesmedlemmer kompenseres skattefrit, for bestyrelsesarbejdet. Derfor kan foreninger på billig vis honorere de enkelte bestyrelsesmedlemmer for det arbejde, som de udfører på foreningens vegne.

Udgifter til bestyrelsesarbejde

Som medlem af en bestyrelse må man forvente, at der i bestyrelsesarbejdet kan opstå mindre udgifter til eksempelvis at sende post eller telefoni. Derfor er det lovbestemt, at foreninger må betale bestyrelsens medlemmer et årligt skattefrit honorar, der kan dække bestyrelsens udgifter. Reglerne på området siger, at foreningen hvert år må give medlemmerne i alt op til 3700 kroner skattefrit. De 3700 kroner dækker for henholdsvis telefoni og internetforbrug, som udgør 2300 kroner af beløbet. De sidste 1400 kroner er tiltænkt administrative udgifter såsom porto, kontorartikler og mødedeltagelse. Det er dog kun et honorar, der kan udbetales skattefrit, hvis bestyrelsen er frivillig og ulønnet – Man må ikke kompensere skattefrit, hvis bestyrelsesmedlemmerne allerede modtager løn for bestyrelsesarbejdet.

Mere attraktivt at sidde i bestyrelsen

Det er ikke altid en populær tjans at sidde frivilligt i bestyrelsen i andelsboligforeninger. Visse foreninger har hvert år problemer med at få udfyldt pladserne i bestyrelsen, og mange andelshavere anser mest af alt bestyrelsesarbejdet som en sur pligt. Selvom bestyrelsesmedlemmernes motivation selvfølgelig ikke udelukkende skal baseres på økonomiske fordele, kan det skattefri honorar være med til at gøre det mere attraktivt at sidde i bestyrelsen. For foreningen kan det desuden være en fordel, da man kan få gladere bestyrelsesmedlemmer, og dermed måske også fastholde folk længere tid ad gangen i bestyrelserne.