Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

5 tips til en stærk bestyrelse

En andelsboligforening er afhængig af en slagkraftig og harmonisk bestyrelse, der varetager foreningens økonomi og daglige drift, hvilket er med til at sikre foreningen en stabil økonomi. Men hvad er en god bestyrelse, og hvordan skal bestyrelsen agere?

1. Et stærkt hold

Enhver bestyrelse er afhængig af engagerede og beslutningsdygtige medlemmer, der er bestyrelsens ansvar bevidst. Det er vigtigt, at medlemmerne ikke er passive medlemmer, men går aktivt ind i bestyrelsesarbejdet. Her er det vigtigt, at formanden og de resterende bestyrelsesmedlemmer, er bevidste om, hvem der vælges ind, så man sikrer sig, at alle medlemmer gør en indsats for at drive foreningen. Jo bedre en bestyrelse er sammensat, jo stærkere står bestyrelsen også, når vigtige beslutninger skal stemmes igennem.

2. Foreningens økonomi kan påvirke privatøkonomien

Foreningens økonomi kan påvirke privatøkonomienNår man er medlem af bestyrelsen i en boligforening, skal man tænke på, at foreningens økonomi kan påvirke ens private økonomi. Har foreningen underskud, kan det medføre ekstraudgifter for hver andelshaver og derved ramme ens privatøkonomi. Dette er et godt incitament til at deltage i og være seriøs omkring bestyrelsesarbejdet.

3. Arbejdsopgaver

Det er bestyrelsens ansvar og pligt løbende at have for øje, hvilke opgaver, der skal laves i foreningen. Det kan være vedligeholdelse af tag, vinduer, facaden eller skader, der skal forbedres her og nu. Her er det vigtigt, at bestyrelsen tænker på, hvad der er økonomisk sundt for foreningen og dens beboere og sikre, at ejendommen vedligeholdes samtidig med, at økonomien hænger sammen. I den forbindelse er det en god idé at lave lange budgetter med banken, så der løbende afsættes penge til kommende renoveringsprojekter og samtidig udarbejde en vedligeholdelsesplan med kommende renoveringsopgaver og byggeprojekter.

4. Generalforsamling

Den årlige generalforsamling er her, hvor vigtige beslutninger bliver truffet, og hvor der samles op på foreningens økonomi. Her er det vigtigt, at bestyrelsen i fællesskab har lagt en plan for, hvad dagsordenen skal være på generalforsamlingen. Foreningen skal kunne give resten af beboerne et indblik i, hvordan det går med foreningen, og hvad de fremtidige planer er, herunder vedligeholdelsesarbejde og den økonomiske situation. Generalforsamlingen er også en lejlighed til at hverve nye bestyrelsesmedlemmer. 

5. Samarbejdspartnere

En andelsboligforening samarbejder med flere vigtige aktører inden for det, man kalder det sikre netværk, der typisk består af en bank, en administrator, en revisor og en advokat. Disse fire aktører er medvirkende til, at foreningen har en solid økonomi og en god drift. Det er vigtigt, at bestyrelsen plejer sit netværk og samarbejdspartnere, så man hele tiden har et overblik over, hvordan det går med foreningen.