To vigtige spørgsmål andelsboligforeningen skal stille valuaren

Valuarvurderinger er et godt alternativ til de offentlige ejendomsvurderinger, når andelsboligforeningen skal værdisætte sin ejendom. Det er afgørende, at andelsboligforeningen finder en seriøs valuar til opgaven og her er særligt to spørgsmål vigtige at stille valuaren inden aftalen indgås. Danbolig Erhverv uddyber her.

Usammenlignelige og tårnhøje valuarvurderinger har løbende været i mediernes søgelys med det resultat, at der med den nye andelsboliglov også kom skærpede regler for valuarvurderinger. Men hvilke kvalifikationer er særligt betydelige at være opmærksomme på, når andelsboligforeningen skal vælge en seriøs valuar til vurderingen? Danbolig Erhverv råder foreningen til at stille to vigtige spørgsmål til valuaren inden vurderingsaftalen underskrives.

Spørgsmål 1: Hvad er din erfaring med DCF-metoden?

Det første spørgsmål, som andelsboligforeningen bør stille valuaren omhandler det vurderingsprincip, valuaren har erfaring med. Her er Discounted Cash Flow eller i daglig tale DCF en regnemetode, som danbolig Erhverv anbefaler andelsboligforeningerne at bruge.

Med DCF-metoden ser valuaren på en ejendoms indtægter og udgifter over en 10-årig periode, i stedet for det lidt statiske billede som den brutto-nettohusleje man hidtil anvendt. På den måde sker vurderingen med afsæt i dokumentation, som har været det store kritikpunkt ved den tidligere regnemetode – afkastprincippet – hvor beregningen sker ud fra valuarens skøn om indtægter og udgifter og deraf det årlige overskud.

Spørgsmål 2: Har du handlet med boligudlejningsejendomme før?

Der er stor forskel på at vurdere private boliger og udlejningsejendomme, som en andelsboligforening prismæssigt sammenlignes med. Derfor bør andelsboligforeningen altid spørge valuaren ind til denne erfaring, lyder det andet råd fra danbolig Erhverv. En erfaring, der er så vigtig, at det faktisk er blevet et lovkrav, at valuaren har mindst to års praktisk erfaring med vurdering af boligudlejningsejendomme for at kunne valuarvurdere andelsboligforeninger.


Få en gratis vejledende værdiansættelse
Kontakt danbolig Erhverv på tlf. 3283 0610 eller mail erhverv.kbh@danbolig.dk for en gratis vejledende værdiansættelse og gennemgang af andelsboligforeningen. Vi vurder cirka 500 andelsboligforeninger om året og er selvfølgelig medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening.
Emil Ozol-Ellekilde
Om forfatteren: Emil Ozol-Ellekilde er ejendomsmægler & valuar MDE, HD (F). Emil har 8 års erfaring som valuar og er vurderingsansvarlig hos danBolig Erhverv København. danBolig Erhverv foretager ca. 400 valuarvurderinger om året.