Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Vurderingsrapport ved overdragelse

Jeg sidder i bestyrelsen. Vi har besluttet at det er op til sælgeren af en andel at bestemme, om der skal foreligge en vurderingrapport ved salg idet de fleste alligevel ikke får penge for forbedringer og løsører som markedet er nu. I den forbindelse vil jeg høre, om I har grunde til alligevel at anbefale en vurderingsrapport eller el- og vvs tjek? Kan sælger fx komme i klemme juridisk senere hvis en sådan ikke foreligger ved salg? (Her tænker jeg på skrækeksempler på retsforfølgelse for ukorrekt udførte forbedringer.

Vores svar fra

Nogle vedtægter kræver, at der skal laves en vurderingsrapport, el- og vvs-tjek uanset om andelsboligerne sælges til langt under maksimalprisen. I sådanne tilfælde, kan der ikke dispenseres, medmindre der laves en vedtægtsændring.

I foreninger hvor dette ikke er et krav, har bestyrelsen fortsat det helt samme ansvar for at foretage ”priskontrol”, dvs. sikre sig at andelen ikke sælges til mere end maksimalprisen.

I et tilfælde, hvor f.eks. der sælges til kr. 80.000 under maksimalprisen, men hvor der efterfølgende konstateres mangler som eksempelvis skimmelsvamp og ulovligt el, som det koster kr. 125.000 at udbedre – ja så vil der her være betalt overpris. Fordi andelsboligen er solgt til en pris, der er højere end det er lovligt, når man sammenholder værdi af andelskrone + forbedringer fratrukket fradrag for dårlig stand/mangler.

Her kan en bestyrelse/forening i værste fald blive mødt med et erstatningskrav fra køberen for at have medvirket til at godkende et salg til overpris.

Desuden har løbende el-tjek og vvs-tjek i forbindelse med hver eneste overdragelse den fordel, at man ”fanger” mangler/ulovligheder inde i selve lejlighederne hurtigere – og inden de måske laver (vand)skade på hovedejendommen.

ADVODAN Glostrup
Hans Christian Færch
Advokat

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.