Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Vurderingsmandens ansvar i forbindelse med fejl i vurderingsrapport

Jeg er havnet i en lille tvist og jeg er i tvivl om, hvordan retsforholdet er i sagen: Min situation: Jeg har overtaget en andel. Til fremvisning var der et velfunktionelt køkken indeholdende integrerede kogeplader i bordplade samt ovn-del nedenunder. Ved indflytning var ovn-delen fjernet af sælger. Vurderingsrapporten fastslår, ligesom Vurderingsmanden har fastslået, at der hører en ovn med til lejligheden. Problemet består så i, at de bilag der er på forbedring i køkkenet, dvs. bl.a. ovn, er dateret 1995. Da sælger flyttede ind i 2005 var der ingen ovn, og hun har selv købt en ny i 2006. Dvs. den ovn der findes i bilagene er der ingen der rigtig ved hvor er. Jeg mener ikke, at jeg på noget tidspunkt har haft grund til at tro andet end at den ovn jeg så installeret i lejligheden til fremvisning også var den lejligheden indeholdte. Burde jeg ikke, på den ene eller anden måde, blive informeret om, at den ovn der er installeret i lejligheden ikke er den der følger med? Og når dette ikke har været tilfældet, hvordan er mit retsforhold over for henholdsvis sælger og vurderingsmanden? Jeg mener selv at det må være vurderingsmandens ansvar at bilagene er i orden og at det synliggøres hvis der er ting i lejligheden som ikke følger med. Bestyrelsen mener, at tvivlsspørgsmål i forhold til vurderingsrapporten skal tages op med vurderingsmanden, men hvis det er vurderingsmanden der har “kvajet sig” er det så ikke det samme som at bede ulven vogte fårene? Jeg mener selv at det ville klæde bestyrelsen at bakke andelshaverne op i “sjusk” fra en vurderingsmand. Helt generelt, hvilket ansvar har en vurderingsmand i forhold til at bilag er korrekte i forhold til hvad lejligheden reelt indeholder (dvs. i hvilket omfang drages han til ansvar for vurderingsrapporten)? Kan bestyrelsen frasige sig ethvert ansvar? – her tænker jeg især på fremvisningen som blev foretaget af bestyrelsen hvor information om særlige forhold burde afklares. Hvem skal jeg adressere dette problem til? Jeg vil være meget taknemmelig for kommentarer og hjælp i denne sag.

Vores svar fra

Hvorvidt vurderingsmanden har handlet ansvarspådragende beror på en konkret vurdering, som jeg ikke har mulighed for at komme nærmere ind på.
Jeg vil dog foreslå, at du kontakter vurderingsmanden for en nærmere redegørelse og derefter tager stilling til om du skal gå videre med et krav overfor denne eller sælger, som jo muligvis også burde have oplyst, at ovnen ikke fulgte med.
Hvis ovnen ifølge vurderingsrapporten var fra 1995 må det dog formodes, at værdien af denne er nedskrevet og/eller meget begrænset og du bør derfor overveje, om du overhovedet har et (penge-) krav, der kan gøres gældende.
Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.