Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Vurdering?

Spørgsmål: Jeg er andelshaver og står og skal sælge min lejlighed pr. d. 1-2-09, forinden har der været en gennemgang af lejligheden af en vurderingsmand og en repræsentant fra bestyrelsen.
Vurderingsmanden havde nogle bemærkninger vedrørende mangler som skulle udbedres før et evt. salg.

Spørgsmål/undren:

1- vurderingsmand påpegede at der ikke var nogle lovpligtige vandpapirer på min vaskemaskine –
Jeg undre mig over at der skal forligge lovpligtige vandpapirer når vaskemaskine er tilsluttet eksisterende rør fra tidligere andelshaver, hvilket er over 5 år siden og i øvrigt havde jeg aldrig hørt om lovpligtige vandpapirer. altså jeg har ikke lavet nogen ændring i rør eller andet vedr. tilslutning af maskine.

 Jeg har set fra Københavns vand og energi at som ikke fagmand må man godt installerer vaskemaskine til alm. husbrug. I andelsboligforeningens vedtægter står der ikke noget med hensyn til installation af vaskemaskine. ( Under paragraf 10 står der kun om forandringer )
Kan bestyrelsen uden viderer beslutte i et dokument at der skal ansøges om tilladelse til vaskemaskine, hvilket først er kommet til mig pr. mail da jeg ikke var enig med det skrevne i vurderingsrapporten???

Desuden oplyste jeg i forbindelse af gennemgang af lejlighed at jeg muligvis havde en gammel fakturer fra installation af gas-comfur cirka 6 år siden, dette var ikke nået vurderingsmand forlangte, men det er oplyst i vurderingsrapport – og beskrives således: ” Sælger oplyser at han har gaspapirer på gasinstallation, sælger vil afleverer gaspapirerene til bestyrelsen inden salg”.
Jeg har ikke kunnet støve gammel fakturer frem, hvilket jeg derfor har skrevet til bestyrelsen – men hårdnakket kræver de en fakturer før der kan ske en salg.
Kan de forlange en fakturer?

Vores svar fra

Det er en rent faglig vurdering om man kan forlange dokumentation for om en vaskemaskine er lovlig tilsluttet. Hvis tilslutningerne er normale og der ikke er ændret ved rørføringen mener jeg ikke bestyrelsen kan forlange en sådan dokumentation.

Jeg mener heller ikke man forlange faktura vedr. gasinstallation hvis installationen iøvrigt er lovlig hvilket let kan konstateres af en fagmand.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt, advokat (H)

Rabenhorst & Thorlacius A/S
ADVODAN – Lyngby
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: +45 45 88 05 55
Telefax: +45 45 88 51 81

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.