Vi ønsker en opdateret ejendomsvurdering, men mangler flertal. Hvad gør vi?

Hej,

Vi står med det problem. Ifølge de udleverede papirer til årets generalforsamling, er maksimalpriserne vi må sælge vores andel for, faldet med ca. 100.000 kroner fra forrige år til sidste år (ny værdi omkring 650.000 kroner), og vi vil derfor rigtig gerne have en vurdering af foreningen. Vi er overbeviste om, at boligerne er mere værd, da foreningen ikke er blevet vurderet siden 2009! Priserne passer ikke til markedet.

Ved sidste generalforsamling kunne vi ikke samle et flertal, til en valuarvurdering. Dette skyldes primært, tror vi, at beboerne i foreningen fordeler sig aldersmæssigt sådan, at ca 70% er +65/70år gamle og derfor ingen interesse har i problemet. Men vi har problemer – vi vil gerne renovere, vi vil gerne bo her længe, og nu er vores andel pludselig mindre “værd” end det vi skylder i den.

Hvad er reglerne for dette?
Håber virkelig nogen kan hjælpe!

Mette
Vores svar fra den 8. maj 2019

Hej Mette,

Det skal altid besluttes på en generalforsamling, hvilket vurderingsprincip der skal benyttes.

Hvis en andelshaver gerne vil kende værdien af ejendommen efter en valuarvurdering og ønsker at få udarbejdet en valuarvurdering, men foreningen/de øvrige andelshavere ikke ønsker at afholde udgiften til udarbejdelsen, da kan andelshaveren vælge selv at betale for vurderingen og fremlægge den på en generalforsamling.

Men blot fordi der foreligger en valuarvurdering, er det ikke nødvendigvis den værdi, der bliver vedtaget.

Man er afhængig af, at man kan få de andre andelshavere til at stemme for, at der benyttes en valuarvurdering ved beregning af andelskronen, og at dette vedtages på en generalforsamling.

Med venlig hilsen
Peter Ryaa

Om forfatteren: Peter Ryaa er ejendomsmægler/DiplomValuar og indehaver af erhvervsmæglervirksomheden VALUAREN. Peter Ryaa har været i ejendomsbranchen siden år 2000 og beskæftiget sig med salg og vurdering af investeringsejendomme samt vurdering af andelsboligforeninger, herunder vurdering af individuelle forbedringer ved salg af andele. VALUAREN har et samarbejde med ca. 150 andelsboligforeninger.

Har du også et spørgsmål til brevkassen?