Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Er det rigtigt, at banken har deres egen vurdering af vores forening?

Min veninde skal købe min andelsbolig. Hendes bankrådgiver siger, at banken har lavet deres egen vurdering af vores andelsboligforening selvom vi har en valuarvurdering. Hvorfor har de det? Hvad kan det betyde for hendes muligheder for at købe min andelsbolig?

På forhånd tak for svar,
Lise

Vores svar fra

Hej Lise

Ja, det er rigtigt, at bankerne skal lave deres egen tekniske vurdering af foreningen – se uddraget fra Bekendtgørelse om god skik for boligkredit nedenfor. Hvordan bankerne vurderer foreninger, kan være forskelligt fra bank til bank – ligesom en valuarvurdering kan være forskel fra valuar til valuar. Det kan betyde, at din veninde skal lægge en større udbetaling end de normale 5 %.

Uddrag fra bekendtgørelsen nr. 1581 af 17. december 2018 om god skik for boligkredit: ”Boligkreditgiveren bør derfor tage stilling til den reelle værdi af andelsboligforeningens ejendom og dermed den reelle værdi af andelsbeviset for at sikre, at en passende udbetaling indebærer en reel buffer for kunden. Boligkreditgiveren skal blandt andet forholde sig til, om der foreligger en ikke uvæsentlig difference mellem den regnskabsmæssige tekniske værdi og valuarvurderingen (valuarvurderingerne er ofte markedsorienterede, hvorimod andelens tekniske værdi er beregnet på baggrund af afkast som lejebolig og dermed mere forsigtig).”

Martin Risum
Om forfatteren Martin Risum har arbejdet i finanssektoren siden 2008 og de sidste 3 år siddet som Andelsboligansvarlig i Danske Bank. Han er uddannet statsautoriseret ejendomsmægler. Tidligere har han siddet som bankrådgiver og rådgivet omkring køb af bolig. Danske Banks andelsboligspecialister kan kontaktes på andelsbolig@danskebank.dk

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.