Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Vurdering af gennemrenoveret andelsbolig

Vi har netop fået vurderet vores andelslejlighed på ca 140km2 som inden for de sidste 3 år er blevet total gennemrenoveret for ca. 500.000,-. Dette indbefatter alt fra nyt gulv, nyt el, nye lofter, køkken, 3 gange større bad end oprindeligt, isoleret ydervægge mm. Den første gang vurderings udvalget var her, var de mildest talt overvældet og sagde direkte, at de aldrig havde set eller vurderet noget lignende. Tre dage senere ringer jeg selv nysgerrigt til udvalget for at høre vurderingen. Her får jeg at vide, at det havde været svært, men at de var kommet frem til en forbedringsværdi på 480.000,- hvilket jeg godt kunne accepterer. Fire dage senere modtager jeg et opkald fra udvalget som erkender, at de må lave en ny vurdering da formanden og administratoren ikke har godkendt vurderingen pga manglende specifikationer. Nu har de netop lige været her igen, men denne gang med en hel anden tilgang af sagen. Jeg f år at vide, at der ikke bliver givet værdiforøgelse for behandling af vægge, som var fyldt med cigarkassetræ dengang jeg flyttede ind og nu er fuldspartlet og tapetseret med filt og malet hvidt. Der bliver ligeledes heller ikke værdiforøgelse for gulvet, -for der skal jo være et gulv, siger de.. Jeg har lagt et helt nyt gulv, da det gamle bestemt var udtjent. Og sådanne blev de ved.. Nu frygter jeg jo det værste, at de penge som jeg har brugt slet ikke er forbedringer set i deres øjne. Men kan det være rigtigt? Og hvor finder jeg en skønsmand som til dagligt vurderer andelslejligheder, for så må jeg jo gå denne vej?

Vores svar fra

Hvis jeres forening benytter standardvedtægten – hvilket du bør kontrollere – har ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) udarbejdet et “forbedringskatalog”, der i vidt omfang er baseret på retspraksis. Kataloget er kun vejledende, idet der altid vil være tale om en konkret vurdering, hvorunder der også tages hensyn til praksis i foreningen. Af kataloget fremgår også de respektive afskrivningsprocenter.

Selve værdiansættelsen bør tage udgangspunkt i de dokumenterede udgifter andelshaveren har haft i forbindelse med opførelsen.

Nærmere oplysninger om forbedringskataloget kan fås gennem henvendelse til ABF.

Hvis der ikke kan opnås enighed, fremgår det af standardvedtægten, at prisen så fastsættelse af “en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål,  foldgiften angår, og som udpeges af Andeslboligforeningernes Fællesrepræsentation.” Forinden vil jeg anbefale, at du tager en drøftelse med bestyrelsen om spørgsmålet.

Held og lykke med salget.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144
JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.