Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Vurdering af forbedringer i andelsbolig

Bestyrelsen i min andelsboligforening har besluttet, at der ved overdragelse skal bruges en ekstern vurderingsmand til fastsættelse af værdien på forbedringer og værdien på nødvendig vedligeholdelse ved overdragelse.
Bestyrelsen vil også pålægge andelshaveren at der skal benyttes et bestemt firma desuagtet, at dette firma er betydeligt dyrere end andre firmaer. Det er den fraflyttende andelshaver der skal afholde udgiften til vurdering.
Kan bestyrelsen bestemme dette selv om der i standardvedtægterne fra Økonomi- og Handelsministeriet anføres, at udvælgelsen skal ske i samarbejde? Er man som andelshaver ikke beskyttet af forbrygerbeskyttelsesloven så man har indflydelse på hvor meget man skal betale ved at have indflydelse på valg af vurderingsmand?

Vores svar fra

Det er bestyrelsens ansvar at kontrollere værdifastsættelsen. Hvis bestyrelsen ikke kan påtage sig dette uden at støtte sig til en vurderingsmand, er det sådan, det er. Men bestyrelsen er underlagt generalforsamlingen, og bestyrelsens beslutning kan indbringes for generalforsamlingen.

Desværre er der andelshavere, der kommer i klemme i den mellemliggende tid. I teorien kan en andelshaver sælge sin andelsbolig uden vurderingsmand og så forelægge købsaftalen for bestyrelsen. Hvis den nægter at godkende handlen, må sælger anlægge sag mod andelsboligforeningen, og under denne sag må det så afklares, om nægtelsen var begrundet. Hvis det ikke var tilfældet, har sælger et erstatningskrav.

Problemet ved denne fremgangsmåde er, at køberen er forsvundet i mellemtiden. Men kan der findes en køber, der vil acceptere dette spil, kan metoden anvendes.

Vurderingsmanden er her en hjælp for bestyrelsen. Vurderingsmanden må ikke forveksles med den skønsmand, som boligretten udmelder, såfremt der verserer en retssag.

Jeg kan ikke vurdere, om andelsboligforeningen i dit tilfælde har fastsat bestemmelser, der skal anvendes i denne situation, idet jeg ikke kender jeres vedtægter. Jeg ved således ikke, om vedtægterne svarer til normalvedtægten. Hvis det er tilfældet, er der i § 17, stk. 4, en regel om, at der kan udpeges en skønsmand, såfremt der er uenighed om prisfastsættelsen.

Hvis en sådan bestemmelse findes i vedtægterne, forekommer det at skyde langt over målet ved at forlange, at der forudgående kobles en vurderingsmand på. Der kan dog være situationer, hvor det er så vanskeligt at skønne, om individuelle forbedringer er lovlige, at det er nødvendigt med bistand.

Forbrugerbeskyttelseslove går normalt på at beskytte en køber – og ikke på at beskytte en sælger.

Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.