Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Ventetid på vurdering af andel

I forbindelse med køb af anden andel skal jeg sælge min andel via foreningen. Andelen blev vurderet for mere end fire uger siden, men vi har endnu ikke modtaget vurdering (eller udkast til vurdering) og salgsprocessen er ikke sat i gang endnu. Samtidig skulle betalingen og huslejen for den nye andel falde omgående, hvilket betyder at vi har udlæg til to andele og betaler to gange andelsafgift mv. Hvor længe kan administrationsselskabet være om at løse sine opgaver, før de pådrager sig et ansvar? Kan vi fx. kræve, at de betaler påløbne renter og andelsafgift fra den afstående lejlighed pga. forsinkelsen (den kan uden forsinkelse afsættes til listen, da de er meget attraktive)?  

Vores svar fra

Hvis foreningen benytter standardvedtægten – hvilket du bør kontrollere – skal overdragelsessummen (med eventuelle fradrag) afregnes senest 6 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er indbetalt af køber.

Hvis der er iøvrigt er tale om en “intern rokade” bør bestyrelsen og administrator i videst muligt omfang tilstræbe en samtidig overdragelse af begge andele. Erstatningskrav kan formentlig først fremsættes, hvis overdragelsen trækker urimeligt ud.

Hvorvidt sidstnævnte er tilfældet beror på en konkret vurdering og jeg vil derfor anbefale dig at kontakte bestyrelsen og/eller administrator og hør nærmere om, hvorpå sagen står og derefter overveje at gå til en advokat, hvis sagen giver anledning dertil.

Med venlig hilsen
Jacob Linvald
Advokat
DATEA AS
Lyngby Hovedgade 4 · 2800 Kgs. Lyngby
Direkte tlf.: 45260502 · Mobil tlf.: 24431144JAL@datea.dkwww.datea.dk

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.