Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Vedtægtsændring vedrørende fremleje

Jeg vil gerne have svar på om det ville være i orden med en vedtægtsændring vedrørende fremleje.

Jeg kunne tænke mig at vedtægterne blev ændret således at fremleje kan godkendes f.eks. hvor boet efter dødsfald har svært ved at sælge.

Fremlejet skal være undergivet reglen om max. 2 år og særlige betingelser vedrørende fremlejer ,betingelser fastsættes af bestyrelsen.

Vores svar fra

Ja, I kan godt vedtage en vedtægtsændring på en generalforsamling. I skal naturligvis overholde reglerne for vedtægtsændringer.

Jeg vil tilråde, at I – inden I går i gang – ser på, om der i forvejen er vedtægtsbestemmelser om fremleje. Det er der ofte. I normalvedtægten s § 11 er der en sådan bestemmelse.

Jeg vil tilråde, at fremleje alene er tilladt, såfremt det sker tidsbegrænset og med bestyrelsens tilladelse – så har I muligheden for at tillempe udnyttelsen alt efter markedsforholdene.

Fremleje er normalt ikke løsningen for et dødsbo, fordi dødsboet normalt skal være afsluttet senest 1 år fra dødsfaldet. Der kan etableres den løsning, at en arving overtager andelen fra dødsboet. I så fald skal der være mulighed for det i vedtægterne.

Venlig hilsen
Per Nielsen
Partner | Advokat (H)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.