Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Vedtægter vs. Generalforsamling

Vi har en del diskussioner om lånstyring i vores andelsforening, og jeg vil meget gerne bede om hjælp til at få afklaret en juridisk detalje: Det fremgår af foreningens vedtægter, at “Bestyrelsen er i samråd med administrator kompetent til, at træffe beslutning om pantsætning af foreningens faste ejendom og er derfor bemyndiget til, at lade pantebreve tinglyse på foreningens faste ejendom uden særskilt generalforsamlingsgodkendelse.” Det er siden blevet vedtaget på generalforsamlinger, at bestyrelsen gerne må konvertere lån op. Det er bestyrelsens overbevisning, at den ud fra dette er bemyndiget til både at konvertere lån op og ned – at det er blevet vedtaget på generalforsamlinger, at der må konverteres op, betragtes altså ikke som noget nyt, men som en bekræftelse af, hvad vi i forvejen gerne må ifølge vedtægterne. En andelshaver mener imidlertid, at generalforsamlingsbeslutninger overtrumfer vedtægter, fordi generalforsamlingen er defineret som “øverste myndighed”, og fastholder, at bestyrelsen ikke er bemyndiget til at konvertere ned, når det fremgår af generalforsamlingsreferaterne, at vi må konvertere op (nedkonvertering er ikke nævnt i disse). Bestyrelsen fastholder, at generalforsamlingen er “øverste myndighed” på baggrund af de regler, vedtægterne opstiller – og at disse altid vil overtrumfe generalforsamlingen, medmindre denne vedtager ændringer af vedtægterne. Andelshaveren ønsker en vedtægtsændring, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen gerne må konvertere ned – mens bestyrelsen mener, at det er overflødigt, fordi den allerede er bemyndiget til dette. Diskussionen opstår igen og igen, og er en hæmsko for bestyrelsens daglige arbejde med foreningen. Derfor henvender vi os til jer som kompetent tredjepart for at få afgjort den. 

Vores svar fra

 
Vedtægterne bemyndiger alene til beslutning om og gennemførelse af pantsætning – og altså ikke til at stifte gæld, herunder omprioritere gæld.

Dette betyder at bestyrelsen alene har den bemyndigelse der fremgår at lovligt vedtagne generalforsamlingsbeslutninger, i denne sag at ”prioritere op”, som jeg læser som at omlægge til obligationer med højere rente, for at reducere restgæld.

Det er derfor min vurdering at bestyrelsen ikke er bemyndiget til at prioritere ned, hvorved der vil ske en restgældsforøgelse og dermed en gældsstiftelse som ligger udover bestyrelsens kompetence efter vedtægterne.

Håber ovenstående besvarer din henvendelse.
Med venlig hilsen
ADVODAN
Erik Matthiesen
advokat (L)
ADVODAN | Strandgade 51 | 3000 Helsingør
ADVODAN – et netværk til forskel

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.