Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Vedtægtændring til GF ang. brug af cykelkælder

Vi vil gerne have en vedtægtændring som der skal til afstemmning på GF. Den lyder således: 1.forslag. Cykelkælder skal kun bruges til Andelshavers cykler og cykelanhænger.DVS. ingen legetøj, barne-/ klapvogne , slæder osv.
Ligeledes skal være betyder det også at cykelkælder ikke må bruges til opbevaring af barne-/klapvogne ej heller ved erhverv ( dagplejer). 2.forslag. Cykelkælder bruges kun til Andelshavers cykler og cykelanhænger.

Hvis Andelshaver ønsker at opbevare barne-/klapvogne kan der søges tilladelse for 1 år af gangen, dette gælder ligeledes Andelshaver, der ønsker plads i forbindelses med erhverv som dagplejer.

Tilladelse søges til den årlige GF. Foreningen / bestyrelsen har en cykelkælder, hvor pladsen er trang og foreningen har allerede 1 dagplejer som tager en MEGET pæn del af kælder og bestyrelsens “frygt” ( og andre andelshaver) er hvis der er 1 eller 2 mere der beslutter at bliver dagplejer og derfor vil der så forkomme flere “fremmede” barnevogne i kælder og Andelshaver der burde have ret til at komme til er der ikke plads til.

Kan vi stille de 2 forslag ? Er de lovlige ? Her tænker jeg på lovgiving ved dagplejer ? Har dagplejer ret til brug af cykelkælder i forbindelses med sit erhverv ? Ligeledes vil jeg tillade mig at spørge er der regler for brand og flugtveje i cykelkælder ?

Vores svar fra

Det spørgsmål som der rejses vedr. lovligheden af at begrænse brugen af kælderen for en andelshaver, som driver dagplejererhverv fra sin bolig, lovgivning for dagplejere generelt, og regler vedr. flugtveje ligger noget ud over det, som der kan svares på inden for rammerne af denne tjeneste.

Jeg vil nok anbefale jer at søge konkret rådgivning hos jeres administrator eller hos en advokat med speciale i boligforeninger.

Herunder da særligt svaret vedr. lovligheden af at begrænse et medlems/dagplejers brug af kælderen kræver et mere fuldstændigt billede af, hvad der står i jeres vedhæfter, hvad husordenen har sagt herom hidtil, hvilke forudsætninger som medlemmet/dagplejeren berettiget har haft overfor andelsboligforeningen.

Mvh
ADVODAN Glostrup
Hans Christian Færch
Advokat (L)

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.