Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Vedtægt § 10

Jeg har fået besked om at mit afløb på badeværelset er utæt ned til underboen, og at jeg skal betale reparationen. Der er ingen synlig tegn på lækage ved afløbet i gulvet på mit badeværelse, da dette er skjult. Ifølge § 10 i vedtægterne står ordet afløb ikke nævnt, men fællesforsyningsledninger incl afgreninger. Til forsyningledninger hører naturligsvis afløb, da man ikke kun kan have forsyning ind, men også forsyning ud. Bestryrelsesformanden har i mail sagt at da det er afløbet til mit vand, er det næppe noget fælles. Der skal siges at jeg selv ikke har set lækagen i loftet hos min underbo, ej heller har jeg set en beskrivelse af skaden eller omfanget af denne . Vedtægten lyder som følger: § l0 Vedligeholdelse m.v. Al vedligeholdelse inde i lejligheden påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger (lodrette strenge incl. afgreninger) og bortset fra udskiftning af hoved- og køkkendøre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nød-vendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden, så som f.eks. udskiftning af gulvbrædder, køkkenborde, stikkontakter, døre og skabe. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også foranstaltninger mod forringelse, som skyldes slid og ælde. Stk. 2. Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan en an-delshaver ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse. Stk. 3. Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og garager samt fællesanlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmel-se med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan. Hvad mener I? Hvordan skal dette tolkes?  

Vores svar fra

Vandafløb er som udgangspunkt omfattet af den indvendige vedligeholdelse, hvorfor du omgående bør få forholdene undersøgt nærmere. En utæthed kan udvikle sig til omfattende vandskader.

Med venlig hilsen
Eske Hald
Advokat

Advokatfirmaet
Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte

Andelsportal.dk
Om forfatteren Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.